PARTNER PORTALU
  • BGK

RIO przypomina o przekazywaniu sprawozdań

  • wer    31 grudnia 2011 - 08:06
RIO przypomina o przekazywaniu sprawozdań

Od 1 stycznia 2012 roku samorządy mają obowiązek przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji - przypomina RIO w Warszawie.
Regionalna Izba Obrachunkowa przypomina także o opublikowaniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji (Dz. U. Nr 246, poz.1467).

Ponadto do listy podmiotów, które muszą przekazywać sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej w województwach: lubelskim, mazowieckim, podkarpackim i podlaskim zostali dodani wójt (burmistrz, prezydent miasta) - w przypadku pomocy publicznej udzielanej przez gminę i starosta - w przypadku pomocy publicznej udzielanej przez powiat.

Zgodnie z rozporządzeniem należy wystąpić do ministra właściwego do spraw rolnictwa z wnioskiem o udostępnienie identyfikatora (loginu) i hasła dostępu umożliwiającego korzystanie z aplikacji (wersję elektroniczną wniosku zamieszczamy w dziale multimedia)

We wniosku należy wypełnić wszystkie pola, w szczególności zaś trzeba podać:

1) nazwę i siedzibę podmiotu udzielającego pomocy;

2) numer identyfikacji podatkowej podmiotu udzielającego pomocy;

3) dane pracownika wyznaczonego do obsługi aplikacji: imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu oraz adres e-mail;

4) data i pieczęć podmiotu udzielającego pomocy.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


MultimediaREKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.