PARTNER PORTALU
  • BGK

RIO przypomina o wnioskach komisji rewizyjnych

  • AT    12 kwietnia 2012 - 18:31
RIO przypomina o wnioskach komisji rewizyjnych

RIO w Opolu przypomina o nowych obowiązkach komisji rewizyjnych związanych z absolutorium
Jak informuje RIO zgodnie z art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.), komisja rewizyjna organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informację, o której mowa w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy.

W przypadku gdy jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana do badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 268, przedmiotem rozpatrzenia przez komisję rewizyjną jest również opinia z tego badania.

Komisja rewizyjna przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 15 czerwca roku następującego po roku budżetowym, wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu.

Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.

Przesłane do RIO wnioski komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium powinny być kompletne i zawierać kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:

1. Uchwały komisji rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium,

2. Protokołu(ów) z posiedzenia komisji rewizyjnej wraz z listą obecności,

3. Uchwały w sprawie ustalenia liczby i składu osobowego komisji rewizyjnej,

4. Wyciągu ze statutu dotyczącego komisji rewizyjnej.

Składy orzekające wydają opinie o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium oraz opinie w sprawie uchwały rady gminy o nieudzieleniu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) absolutorium, w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku komisji rewizyjnej lub uchwały organu stanowiącego j.s.t. (art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych) - przypomina RIO.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.