PARTNER PORTALU
  • BGK

RIO przypomina o zmianach

  • www.bip.szczecin.rio.gov.pl/GK    22 kwietnia 2011 - 11:16
RIO przypomina o zmianach

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie informuje o skutkach zmian, które obowiązują od 1 stycznia 2011 r., czyli od dnia wejścia w życie rozporządzenia ministra finansów.
Od 1 stycznia 2011 r. obowiązuje rozporządzenie ministra finansów z 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa.

Czytaj też: Zakres kompleksowej kontroli finansów

Zgodnie z rozporządzeniem do kategorii kredytów i pożyczek zalicza się również: umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, które mają wpływ na poziom długu publicznego, papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona, umowy sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach, umowy leasingu zawarte z producentem lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy, umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.

W związku z tym, jednostki samorządu terytorialnego posiadające zobowiązania z tych tytułów od 2011 r., powinny uwzględniać je przy wyliczaniu długu publicznego oraz wskaźnika zadłużenia, a także dokonać odpowiednich zmian w wieloletnich prognozach finansowych na 2011 r.

Problem właściwego zakwalifikowania będzie szczegółowo analizowany podczas działań nadzorczych, opiniodawczych, kontroli sprawozdań i będzie stanowił obligatoryjną część dokonywanych przez RIO kompleksowych kontroli gospodarki finansowej.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.