PARTNER PORTALU
 • BGK

RIO przypomina ważne terminy

 • GK/RIO    4 października 2011 - 10:54
RIO przypomina ważne terminy

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu przypomina terminy przekazywania sprawozdań w IV kwartale 2011 r.
10 października mija termin złożenia kwartalnego sprawozdania z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.

Do 14 października należy złożyć kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach, a do 20 października – miesięczne sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy.

Termin złożenia sprawozdań budżetowych za III kwartał 2011 r. mija 22 października. RIO przypomina, że składa się następujące sprawozdania: miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych, miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych i kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie.

Także 22 października upływa termin złożenia łącznych sprawozdań w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego za III kwartał 2011 r. Złożyć należy: kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji oraz kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

Termin złożenia zbiorczych sprawozdań w zakresie jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek w stosunku do których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego za III kwartał 2011 roku minie 28 października. Należy dostarczyć: kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji i kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

Do 20 listopada i do 20 grudnia trzeba złożyć miesięczne sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (5)

 • JOTKA, 2011-10-05 06:46:26

  Kochani, a ja proponuję zajrzeć do protokolów kontroli RIO w gminach. Tam ci dopiero bogaty materiał - dla wszystkich!
 • TEKO?, 2011-10-04 12:11:02

  Co to w ogóle ma być? Święte słowa? Lepiej by było dać jakąś precyzyjną informację!! Może trochę częsciej pomyśleć o samorzadach...Chyba że chca tTE samorządy całkowicie wykończyć!!!!
 • kotek, 2011-10-04 12:00:22

  święte słowa! trudno sie nie zgodzic z RIO.