PARTNER PORTALU
  • BGK

RIO: rośnie liczba województw z nadwyżką budżetową

  • Bartosz Dyląg    5 czerwca 2014 - 19:05
RIO: rośnie liczba województw z nadwyżką budżetową

Rośnie liczba województw, które osiągnęły nadwyżkę. W 2011 roku nadwyżki nie zanotowano w żadnym z województw, w 2012 roku w dwóch, a w 2013 roku nadwyżka pojawiła się w 8 województwach – wynika z informacji regionalnych izb obrachunkowych.
Grażyna Wróblewska, przewodnicząca Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła w czwartek sejmowej komisji samorządu informację na temat kontroli gospodarki finansowej województw przez regionalne izby obrachunkowe w bieżącej kadencji samorządu terytorialnego.

Z informacji wynika, że w analizowanym okresie coraz mniej województw borykało się z problemem deficytu budżetowego. Jeszcze w 2011 roku budżety wszystkich województw zrealizowano z deficytem, rok później deficyt wystąpił w budżetach 14 województw, w 2013 roku zaledwie 8 województw zakończyło rok budżetowy po kreską. Największy deficyt zanotowano w ubiegłym roku w województwach śląskim i wielkopolskim.

Rośnie liczba województw, które osiągnęły nadwyżkę. W 2011 roku nadwyżki nie zanotowano w żadnym z województw, w 2011 roku w dwóch, a w 2013 roku nadwyżka pojawiła się w 8 województwach.

Dochody województw samorządowych kształtowały się następująco: w 2011 roku - 15,67 mld zł, w 2012 roku - 15,23 mld, w 2013 roku - 16,12 mld zł.

W 2013 roku siedem województw osiągnęło dochody w wysokości powyżej miliarda - lubelskie, podkarpackie, mazowieckie, dolnośląskie, śląskie, wielkopolskie i małopolskie.

W 2013 wszystkie województwa zrealizowały dochody na poziomie 95 proc. planu.

Zobowiązania województw na koniec 2013 roku osiągnęły poziom 6,62 mld zł, w ciągu roku urosły o 512 mln zł.

W latach 2011-2013 do regionalnych izb obrachunkowych wpłynęło łącznie 6,5 tys. uchwał sejmików i zarządów województw. W wyniku badania nadzorczego kolegia izb uznały 6446 uchwał za zgodne z prawem (99 proc.). W 64 przypadkach prowadzone były działania nadzorcze. W odniesieniu do 15 z nich kolegia izb umorzyły postępowanie. W przypadku 11 uchwał kolegia wskazały na nieistotne naruszenia prawa.

Kolegia stwierdziły w latach 2011-2013 nieważność 38 uchwał, z czego 11 uchwał uznano za nieważne w całości. Najwięcej z nich dotyczyło zarządu województwa mazowieckiego w sprawie odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty należności czy umorzenia należności.

W latach 2011-2013 składy orzekające regionalnych izb obrachunkowych wydały opinii 459 opinii dotyczących samorządów województw. 392 opinie były pozytywne, 65 to opinie pozytywne z uwagami, 2 negatywne.

- W uwagach składy orzekające wskazują na nieprawidłowości, które mogą być usunięte w toku procedowania nad budżetem czy wieloletnią prognozą finansową. Uwagi dotyczą zdolności do spłaty zaciągniętych zobowiązań - wyjaśniła Grażyna Wróblewska.

W latach 2011-2013 regionalne izby obrachunkowe przeprowadziły w samorządach wojewódzkich 23 kontrole. 15 - kompleksowych, 3 - problemowe, 5 doraźnych. Nie przeprowadzono kontroli sprawdzających. Najwięcej, 18 kontroli, przeprowadzono w 2013 roku. W trakcie tych kontroli stwierdzono 188 nieprawidłowości.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • TLu, 2014-06-06 00:02:50

    Czyli zebrano za dużo podatków. Obniżcie podatki lub oddajcie nadwyżkę ludziom, jak Reagan w Kalifornii w latach 70. Tak byłoby fair.