RIO: spory i nieznajomość przepisów to główne powody nieuchwalania budżetu w JST

W 2010 r., w związku z nieuchwaleniem przez samorządy uchwały budżetowej w ustawowym terminie, kolegia ośmiu izb ustaliły budżety w zakresie obowiązkowych zadań własnych oraz zadań zleconych dla 6 gmin i 3 związków międzygminnych.
RIO: spory i nieznajomość przepisów to główne powody nieuchwalania budżetu w JST

W przypadku nieuchwalenia uchwały budżetowej przez samorząd w terminie do dnia 31 stycznia ustalenie go leży w kompetencji kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO). Ponadto kolegium RIO może też stwierdzić nieważność uchwały budżetowej w całości lub jego części i samemu go ustalić. W 2010 roku kolegium RIO ustaliło budżety dla 6 gmin i 3 związków międzygminnych.

Czytaj też: Jak samorządy wykonały budżet w 2010 r.?

Jak podkreśla RIO w sprawozdaniu przygotowanym dla Sejmu,przyczynami nieuchwalenia uchwały budżetowej przez samorządy były:
− nieprzegłosowanie przez radnych uchwały budżetowej na rok 2010 (radni byli przeciw lub wstrzymali się od głosowania),
− spory między organem stanowiącym i wykonawczym,
− nieznajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczących terminu uchwalaniabudżetu przez samorządy,
− niewybranie władz związku.

Ponadto, w przypadku jednej gminy, kolegium izby unieważniło w części uchwałę budżetową na 2010 rok i ustaliło budżet w części dotkniętej nieważnością.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Jak bedzie głuchy telefon to co ? TAK lub NIE ! Taka jest postawa radnych !

KOTEK, 2011-08-10 14:50:23 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU