PARTNER PORTALU
  • BGK

RIO: Sprawozdania z operacji finansowych wymagają mniej korekt

  • AT/RIO    12 sierpnia 2011 - 13:43
RIO: Sprawozdania z operacji finansowych wymagają mniej korekt

W roku 2009 aż 12,5 procent sprawozdań w zakresie operacji finansowych wymagało korekty. W roku 2010 było to tylko 3 procent.
W 2010 r. izby, na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów, sporządzały zbiorcze sprawozdania w zakresie operacji finansowych jednostek sektora finansów publicznych, będących samorządowymi osobami prawnymi (kwartalne Rb-Z i Rb-N oraz roczne Rb UZ i Rb-UN).

Czytaj też: Sprawozdania finansowe za 2010 rok zgodnie ze starymi definicjami

Jednostkami zobowiązanymi do sporządzania sprawozdań są m.in. fundusze celowe posiadające osobowość prawną, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SP ZOZ), samorządowe instytucje kultury posiadające osobowość prawną oraz samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego.

Czytaj też: Nowy taryfikator i korekty finansowe

W 2010 roku wpłynęło ogółem 49 950 sprawozdań w zakresie operacji finansowych samorządowych osób prawnych z czego 3 procent wymagało korekty. W porównaniu do roku 2009 gdzie na 49 724 sprawozdania było, aż 12,5 procent korekt jest to aż o 9,5 procent mniej.

Czytaj też: RIO: Były nieprawidłowości przy rozliczeniach dotacji celowych za 2010 rok

Nieprawidłowości i uchybienia stwierdzone przez izby, w wyniku kontroli formalnej i rachunkowej tych sprawozdań, dotyczyły przede wszystkim:
− rozbieżności pomiędzy danymi wykazywanymi w poszczególnych rodzajach sprawozdań,
− rozbieżności pomiędzy danymi wykazywanymi w poszczególnych częściach sprawozdań,
− niezgodności danych ze sprawozdań przekazanych w formie elektronicznej z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach sporządzonych w formie dokumentu,
− błędnego klasyfikowania należności/zobowiązań do poszczególnych grup lub wg poszczególnych tytułów,
− błędów rachunkowych i formalnych (nieprawidłowe dane identyfikacyjne jst, brak numeru REGON, stosowanie niewłaściwych formularzy, niewskazanie lub wskazanie nieprawidłowego okresu sprawozdawczego, brak pieczątek lub podpisów osób odpowiedzialnych za sporządzenie sprawozdania, niewłaściwa data sporządzenia sprawozdania),
− błędnego wykazywania struktury terminowej zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych według pierwotnego terminu zapadalności i pozostałego terminu zapadalności,
− ujmowania zobowiązań wobec banku centralnego,
− wykazywania należności z tytułu podatku VAT w sprawozdaniu Rb-N. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.