PARTNER PORTALU
  • BGK

RIO: Więcej korekt sprawozdań budżetowych

  • AT/RIO    16 sierpnia 2011 - 15:53
RIO: Więcej korekt sprawozdań budżetowych

Samorządy przekazały o 152 korekty sprawozdań budżetowych więcej niż w 2009 r. Nieprawidłowości dotyczyły m.in. braku spójności między sprawozdaniem Rb-Z i Rb-NDS czy błędnego wykazania dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych.
W 2010 r. izby obrachunkowe skontrolowały łącznie 123 926 sprawozdań z wykonania budżetów samorządowych. W wyniku weryfikac i pod względem formalnym i rachunkowym dokonały 28 241 korekt sprawozdań budżetowych, co stanowiło 22,8% ogólnej liczby zbadanych sprawozdań. W porównaniu do 2009 r. liczba skontrolowanych przez izby sprawozdań budżetowych zmniejszyła się o 2 799 (o 2,2%). 

Czytaj też: RIO: spory i nieznajomość przepisów to główne powody nieuchwalania budżetu w JST

W 2010 r. samorządy przekazały o 152 (o 0,54%) korekty więcej niż w 2009 r. Stwierdzone przez izby w wyniku kontroli nieprawidłowości dotyczyły m.in. braku lub nieprawidłowego wykazywania danych o zaangażowaniu środków budżetowych obciążających plan finansowy wydatków, niewykazywania kwot w zakresie poręczeń i gwarancji, których udzielała jst czy wykazywania danych dotyczących planu, niezgodnych z uchwałami i zarządzeniami organów samorządowych etc. Sprawozdania odrzucano również gdy były przysłane w innej formie niż elektroniczna.

Czytaj też: RIO: Sprawozdania z operacji finansowych wymagają mniej korekt Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.