PARTNER PORTALU
  • BGK

RIO: Wieloletnie prognozy finansowe obarczone błędami

  • AW    1 lipca 2015 - 16:45
RIO: Wieloletnie prognozy finansowe obarczone błędami

Szczególnie groźnym zjawiskiem, które można zaobserwować po analizie wpf jest niedoszacowanie wydatków (fot.fotolia)

Tendencje wynikające z wykonania samorządowych budżetów w latach 2012 - 2014 wskazują, że zawarte w projektach wieloletnich prognoz finansowych (wpf) wielkości na lata 2015 - 2017 mogą być niedoszacowane, a niektóre z nich wręcz nierealistyczne - alarmuje Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych.
Spośród 2 808 jednostek samorządu terytorialnego (JST) zobowiązanych do złożenia w RIO projektów wpf wraz z projektami budżetów na 2015 r. obowiązek wypełniło 2 804.

Samorządy spodziewają się mniejszych budżetów

Z informacji zawartych w tych prognozach wynika, iż w latach 2015 - 2016 należy spodziewać się spadku dochodów i wydatków budżetowych samorządów.

- Łączne kwoty prognoz w porównaniu z wykonaniem budżetów jst za 2014 r. wskazują, że w 2015 r. wzrosną jedynie dochody ze sprzedaży majątku (o 41,2 proc.), wydatki bieżące (o 0,7 proc.) oraz kwota długu (o 6 proc.). W 2016 r. zgodnie z przedłożonymi prognozami JST spodziewają się spadku dochodów majątkowych (o 44,5 proc.), wydatków bieżących (o 0,3 proc.), wydatków majątkowych (o 39,1 proc.) oraz kwoty długu (o 6 proc.) - czytamy „Sprawozdaniu z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2014 roku” jakie Krajowa Rada RIO przygotowała dla Sejmu i Senatu.

- Tendencje wynikające z wykonania budżetów JST w latach 2012 - 2014 wskazują, że zawarte w projektach wpf łączne wielkości prognoz na lata 2015 - 2017 mogą być niedoszacowane, a niektóre z nich wręcz nierealistyczne jak np. dochody ogółem - czytamy dalej.

Prognozy wieloletnie, czyli na ile lat?

Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych (uofp), jednostki samorządu terytorialnego sporządzają wpf na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech lat kalendarzowych. - Horyzont czasowy na jaki jst sporządzały wpf od samego początku budził wiele kontrowersji szczególnie w kontekście ustawowego wymogu realistyczności - zauważa RIO

Najkrótszy ustawowo dopuszczalny okres tj. od roku budżetowego N do roku N+3 wystąpił w projektach wpf 199 JST (7,1proc. ogółu), zaś najdłuższy okres opracowanego projektu wpf kończy się w 2056 r. obejmując prognozę na rok budżetowy oraz kolejnych... 41 lat.

Projekty wpf najczęściej opracowywano na okres roku budżetowego i kolejnych 10 lat (338 jst). W 824 samorządach (29,4 proc. ogółu jst) horyzont czasowy opracowanej prognozy wykraczał poza 2025 r., tj. rok budżetowy i kolejne 10 lat.

Wnioski RIO z wykonania wpf w latach ubiegłych

Jednym ze sposobów oceny dokładności prognoz finansowych jest badanie wykonywane ex post – poprzez ustalenie odchylenia prognozy od rzeczywistej wartości. Regionalne Izby Obrachunkowe zbierały na potrzeby Ministerstwa Finansów wybrane informacje z wpf od samego początku funkcjonowania w obiegu prawnym tego dokumentu, dlartego też możliwe stało się dokonanie przez nie oceny dokładności prognoz w oparciu o faktyczne wykonanie budżetu wybranego roku.

Ocenie poddano wybrane wielkości prognoz na 2014 r. poszczególnych JST zawarte w 2 809 projektach wpf złożonych wraz z projektem budżetu na 2012 r. (rok N) – co pozwoliło zweryfikować dokładność prognoz na rok N+2.

Stwierdzono, iż kwoty łączne zawarte w projektach wpf złożonych wraz z projektami budżetów na 2012 r. stanowiły dość dobre przybliżenie wielkości wykonanych w latach 2013 i 2014 (za wyjątkiem przeszacowanej prognozy dochodów ze sprzedaży majątku na 2013 r. oraz przeszacowanych spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych na 2014 r.) co oznacza, że wpf może stać się dobrym źródłem informacji o podstawowych wielkościach budżetowych na lata od N+1 do N+3 ale tylko na poziomie centralnym.

KOMENTARZE (1)

  • audytors, 2015-07-02 12:30:08

    A który wójt, burmistrz czy prezydent interesuje sie podstawowymi informacjami o finansach swojej jednostki? Bark kompletnego zainteresowania, pomimo dostępu do prawie darmowych aplikacji graficznych analiz finansów gmin. A co tu mówić o planowaniu w formie WPF-u. Przecież Panowie w liczbach nie sie...dzą, nie rozróżniają deficytu od długu, subwencji wyrównawczej od równoważącej, nie wiedza na jakiej podstawie otrzymują dotacje na zadania zlecone, nie potrafią przewidzieć skutków swoich decyzji na finanse gminy.  rozwińNAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: