PARTNER PORTALU
  • BGK

Roczne sprawozdania Rb-WSa za rok 2017. MF o ewidencjonowaniu wydatków strukturalnych

  • AW    12 września 2017 - 13:55
Roczne sprawozdania Rb-WSa za rok 2017. MF o ewidencjonowaniu wydatków strukturalnych
fot.shutterstock

Wygasa obowiązek sporządzania i przekazywania do Ministerstwa Finansów rocznego sprawozdania Rb-WSa za rok 2017 oraz ewentualnych korekt dotyczących sprawozdań za lata ubiegłe – informuje Ministerstwo Finansów.
Resort finansów zwróciło się do Regionalnych Izb Obrachunkowych, by te poinformowały nadzorowanych przez samorzady o braku konieczności dalszego ewidencjonowania wydatków strukturalnych.

- W związku z wprowadzonymi zmianami wygasa obowiązek sporządzania i przekazywania do Ministerstwa Finansów rocznego sprawozdania Rb-WSa za rok 2017 oraz ewentualnych korekt dotyczących sprawozdań za lata ubiegłe - czytamy w komunikacie MF.

Zmiana ma związek z wejściem w życie ustawy z 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1475), która w art. 11 zawiera zmianę ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), uchylającą obowiązek stosowania przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych dodatkowej klasyfikacji, tj. klasyfikacji wydatków strukturalnych.

W związku z uchyleniem podstawy prawnej rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 44 poz. 255) utraciło swoją moc obowiązującą z dniem wejścia w życie wymienionej ustawy.

Jednocześnie resort informuję, że trwają prace nad zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej odnoszące się do sprawozdawczości wydatków strukturalnych, w tym uchylające wzory sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.