Rodziny zastępcze dostaną kasę

Minister Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął konkurs ofert złożonych w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012r. „Wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka”.
Rodziny zastępcze dostaną kasę

Spośród  284 ofert złożonych przez jednostki  samorządy terytorialnego 275 jednostek spełniły formalne i merytoryczne warunki konkursu (9 ofert nie spełniło warunków).

Czytaj też: Rodzice zastępczy poszukiwani

Przy rozpatrywaniu ofert były  brane pod uwagę następujące kryteria:

- liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka ;
- wysokość świadczeń wskazanych w Programie przyznanych w 2012r. w stosunku do wysokości wszystkich świadczeń dla rodzinnej pieczy zastępczej przyznanych w 2012r.;
- liczba dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej w stosunku do liczby dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej ogółem;
- zamożność powiatu– wskaźnik P.

Biorąc pod uwagę ww. kryteria oraz wysokość środków przewidzianych na program do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 64 ofert powiatów na kwotę 1 980 127zł, których lista została zamieszczona poniżej. Ponadto dla pierwszych 10 ofert, które nie zostały zakwalifikowane do dofinansowaniu z powodu wyczerpania środków, utworzono listę rezerwową (lista została zamieszczona poniżej) na wypadek niewykorzystania pełnej puli środków przez powiaty, których oferty zakwalifikowano.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU