PARTNER PORTALU
  • BGK

Rok 2018 będzie przełomowy dla rozwoju PPP? Ministerstwo Rozwoju ma plan działania

  • AW    17 lipca 2017 - 14:44
Rok 2018 będzie przełomowy dla rozwoju PPP? Ministerstwo Rozwoju ma plan działania
Nasze cele to znaczny wzrost ilości umów PPP – wyjaśnia Witold Słowik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju (fot.mr.gov.pl)

Ministerstwo Rozwoju opublikowało pierwszy Biuletyn Partnerstwa Publiczno- Prywatnego. Zdradza w nim plany na najbliższe miesiące, które mają przyczynić się do rozwoju PPP w naszym kraju.
• Ministerstwo Rozwoju ma ambitny plan mocnego przyspieszenia inwestycji realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym.

• Zaplanowano serie szkoleń, specjalistycznych warsztatów, wizyt studyjnych w kraju i za granicą, kompleksowe doradztwo.

• Przełomowy może okazać się rok 2018, kiedy to zostaną opracowane przez ekspertów praktyczne wytyczne dotyczące projektów PPP w zakresie przygotowywania projektu, ofert oraz wzorcowych umów.

 

Ministerstwo Rozwoju opublikowało pierwszy (z jedenastu) kwartalnych Biuletynów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Ma to być kompendium wiedzy na temat PPP i koncesji, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów przygotowywania i realizacji projektów PPP, analiz przepisów prawnych wraz z przedstawieniem podstawowych pojęć i schematów działań związanych z przebiegiem wdrażania przedsięwzięcia PPP.

Pierwsza publikacja skupiona jest na przedstawieniu natury partnerstwa publiczno-prywatnego i jego założeniach w kontekście licznych wciąż mitów i niedopowiedzeń. Ważną częścią pierwszego numeru, ale jest przedstawienie celów, założeń i postępów w realizacji projektu „Rozwój Partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”.

- W Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju rząd po raz pierwszy tak jednoznacznie uznał rozwój PPP za swój cel. Nowy impuls da na pewno przyjęcie przez rząd polityki w zakresie rozwoju PPP. Nasze cele to znaczny wzrost ilości umów PPP, zwiększenie skuteczności prowadzonych postępowań oraz osiągnięcie 5-proc. udziału inwestycji PPP w ogólnych nakładach inwestycyjnych sektora publicznego do 2020 r. – wyjaśnia Witold Słowik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju na łamach Biuletynu.

- Chcemy również wspierać przygotowanie rządowych i samorządowych inwestycji PPP, zarówno poprzez doradztwo eksperckie dla promotorów projektów, jak i poprzez działania edukacyjno-promocyjne. Oprócz wprowadzenia ułatwień i uproszczeń w zakresie przepisów prawnych planujemy także opracować praktyczne i przejrzyste wytyczne w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w formule PPP. Standaryzacja całego procesu skróci czas potrzebny na realizację inwestycji i zmniejszy koszty - dodaje Słowik.

Edukacja przede wszystkim

Resort planuje przeprowadzić szkolenia wprowadzające – pozwalające na zdobycie wiedzy z podstawowych zagadnień PPP, w tym uwarunkowań prawnych, finansowych, oraz umożliwiające zapoznanie się z funkcjonowaniem rynku PPP w Polsce.

Szkolenia będą prowadzone przez wykwalifikowanych ekspertów w podziale na: szkolenia profilowane ( dla pracowników administracji rządowej i urzędów centralnych – II połowa 2017 r.) i regionalne (dwudniowe szkolenia w 16 województwach, skierowane do jednostek samorządu terytorialnego i dostosowane do specyfiki zarówno małych, średnich, jak i dużych samorządów).

Począwszy od II kwartału 2018 do końca 2019 r. w ośmiu miastach odbędą się też specjalistyczne warsztaty specjalistyczne, mających na celu przekazanie specjalistycznej wiedzy skorelowanej z prowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju wsparciem doradczym dla wybranych przedsięwzięć PPP.

W warsztatach mogą wziąć udział przedstawiciele:

* jednostek samorządu terytorialnego, w tym burmistrzowie, wójtowie, prezydenci, skarbnicy, pracownicy odpowiedzialni w samorządach za inwestycje, infrastrukturę, przeprowadzenie postępowań przetargowych, kwestie prawne;

* administracji rządowej, w tym pracownicy odpowiedzialni za inwestycje, infrastrukturę, kwestie prawne, administracyjne, fundusze unijne, komórki nadzorujące realizację inwestycji oraz jednostki im podległe;

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.