• PARTNERZY PORTALU

Roszczenia wykonawcy feralnej obwodnicy

Mimo negatywnej decyzji inżyniera kontraktu, stwierdzającej że wykonawca gdańskiej obwodnicy nie jest uprawiony do dodatkowej płatności, Bilfinger Berger Budownictwo nadal swoje roszczenie uważa za uzasadnione. Chodzi o ponad 50 mln zł.
Roszczenia wykonawcy feralnej obwodnicy
Przypomnijmy, po tym jak zauważono, ze nowo wybudowana obwodnica gdańska zaczyna się zapadać, wina obarczają się nawzajem zamawiający czyli GDDKiA oraz wykonawca - spółka Bilfinger Berger Budownictwo.

Czytaj też: Kto winny zapadaniu się gdańskiej obwodnicy?

Ta druga strona domaga się odszkodowania. Roszczenie Bilfinger Berger Budownictwo dotyczy kosztów, poniesionych w związku ze stwierdzeniem działania pod wpływem błędu co do prawidłowości i zgodności ze stanem rzeczywistym przekazanej przez zamawiającego dokumentacji projektowej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Podstawą roszczenia jest stwierdzenie przez wykonawcę, że na etapie przetargu zamawiający udostępnił oferentom dokumentację geologiczną z 2007 roku, na podstawie której sporządzony został projekt budowlany. Na etapie budowy stwierdzono poważne nieprawidłowości - rzeczywiste warunki geologiczne bardzo odbiegały od określonych w dokumentacji przetargowej.

Roszczenia te jednak odrzucił inżynier kontraktu

- Należy podkreślić, że inżynier kontraktu nie odniósł się do podstawy roszczenia, nie zanegował przedstawionego stanu faktycznego i prawnego i potwierdził istnienie wad w projekcie budowlanym - czytamy w stanowisku wykonawcy, jakie przesył do mediów.

- Stwierdził że jego stanowisko „nie stoi w sprzeczności ze stwierdzeniem, że Wykonawca mógł ponieść dodatkowe koszty przy realizacji robót związanych z wykonaniem wzmocnienia słabonośnego podłoża i robót następujących po wykonaniu tego wzmocnienia, ale przypomina stronom umowy, iż zgodnie z subklauzulą 3.1 [Obowiązki i uprawnienia Inżyniera] nie jest on w żadnym stopniu uprawniony do poprawek do kontraktu". Mimo to roszczenie odrzucił, powołując się na rzekomy upływ terminu 14 dni na złożenie powiadomienia o roszczeniu od momentu, kiedy wykonawca dowiedział się o okoliczności, stanowiącej podstawę roszczenia - czytamy dalej.

Przedstawiciele spółki zaznaczają, że inżynier kontraktu w piśmie z 13 sierpnia przyjął roszczenie wykonawcy, podając, że „wstępna ocena inżyniera możliwych kwot roszczenia" wynosi 53 mln zł.

Bilfinger Berger Budownictwo S.A. podkreśla, że na bieżąco zgłaszała swoje uwagi i zastrzeżenia do Zamawiającego, który niestety nie podjął w tej sprawie żadnych działań. Pierwszą informację o nieprawidłowościach Bilfinger Berger zgłosił w październiku 2010 roku, po otrzymaniu wyników raportu Państwowego Instytutu Geologicznego dotyczącego POG. Zamawiający do dzisiaj nie odniósł się do krytycznych uwag zawartych w dokumencie PIG.

Zespół realizacji kontraktu rozważa podjęcie odpowiednich kroków prawnych w stosunku do urzędników Gdańskiego Oddziału GDDKiA.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE