PARTNER PORTALU
  • BGK

Rozpoczęła działalność Krajowa Administracja Skarbowa. Co się zmieni?

  • MIW    1 marca 2017 - 11:59
Rozpoczęła działalność Krajowa Administracja Skarbowa. Co się zmieni?
Wiceminister Marian Banaś będzie kierował Krajową Administracją Skarbową. (fot. mat. Min. Finansów)

• Od 1 marca rozpoczyna działalność Krajowa Administracja Skarbowa. To połączenie administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej.
• Zmiany mają umożliwić lepsze wykorzystanie ich zasobów kadrowych, finansowych i organizacyjnych.
• Połączoną administracją kierował będzie szef KAS, którym został wiceminister finansów, Marian Banaś.
Jako argument za zmianą dotychczasowego modelu funkcjonowania służb skarbowych wskazuje się ich rozproszenie. Administrację podatkową tworzyło 16 izb skarbowych oraz 400 urzędów skarbowych, Służbę Celną 16 izb celnych, 45 urzędów celnych wraz ze 143 oddziałami celnymi; zaś kontrolę skarbowa 16 urzędów kontroli skarbowej (UKS) i 8 zamiejscowych ośrodków UKS. Konsekwencją tego, było powielanie niektórych zadań, związanych z poborem podatków i ceł, co – jak przekonują przedstawiciele KAS – „utrudnia lub uniemożliwia spójne i skuteczne wykonywanie tych zadań”. Ponadto obecnie funkcjonują przepisy prawa, które w odmienny sposób regulują kwestie kontroli, przeprowadzanych przez organy podatkowe, kontroli skarbowej oraz celne.

- Obecne struktury funkcjonują w tym kształcie w Polsce, z pewnymi modyfikacjami, od ponad trzydziestu lat. Dlatego należy je dostosować do aktualnych realiów globalnej gospodarki i oczekiwań klientów. Reforma pozwoli na optymalne wykorzystanie dostępnej kadry oraz zasobów organizacyjnych i finansowych – czytamy w przesłanym do mediów komunikacie.

W nowej strukturze Dyrektor izby administracji skarbowej będzie nadzorować zadania wykonywane przez naczelników urzędów skarbowych i naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Czytaj: Krajowa Administracja Skarbowa, uprawnienia: Zmiany dla pracowników. Jakie?

Naczelnicy urzędów skarbowych przejmą kompetencje obecnie funkcjonujących naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celnych, związane m.in. z poborem podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych (oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów czy też egzekucji administracyjnej należności pieniężnych). Zapewnią też obsługę i wsparcie podatników. Z kolei zadania naczelnika nowo powstałego urzędu celno-skarbowego to m.in. kontrola celno-skarbowa, ustalanie i określanie wysokości podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów) czy obejmowanie towarów procedurami celnymi.

W ramach KAS bezpośrednia obsługa podatników nadal będzie odbywać się w urzędach skarbowych, które pozostaną w dotychczasowej lokalizacji. Dyrektor izby administracji skarbowej będzie organem odwoławczym w sprawach, które należą w pierwszej instancji do naczelników urzędów skarbowych lub naczelnika urzędu celno-skarbowego. Wyjątek będą stanowiły decyzje podatkowe wydawane przez naczelnika urzędu celno-skarbowego w następstwie stwierdzenia nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów prawa podatkowego, w ramach przeprowadzonej kontroli celno-skarbowej. W tym przypadku organem odwoławczym będzie ten sam naczelnik urzędu celno-skarbowego. Natomiast naczelnik urzędu celno-skarbowego przejmie zadania dyrektora urzędu kontroli skarbowej i dyrektora izby celnej. Będzie odpowiedzialny m.in. za kontrolę celno-skarbową, audyt czy prowadzenie walki z przestępczością ekonomiczną.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (2)

  • Wołanie na puszczy., 2017-03-01 19:45:44

    -"Konsekwencją tego (mnogości urzędów i izb skarbowych i celnych - przyp. aut.), było powielanie niektórych zadań, związanych z poborem podatków i ceł, -"! Czyli, że pobory podatków i ceł były POWIELANE - czyli pobierano je wielokrotnie!!! I wszystko jasne dlaczego zdrowi na umyśle Polacy ...uciekają z Polski do krajów poważnych! Powstaje cała masa nowych, coraz bardziej zagmatwanych przepisów i potrzeba ich wielokrotnej, wielowątkowej i wielotorowej interpretacji! Stąd potrzeba powstawania nowych urzędów i zatrudniania nowych "interpretatorów" przepisów - nowych urzędników, biurokratów. Urzędy te mają ustawowy nakaz, że mają się same utrzymać!!! Armia urzędnicza w Polsce dawno już wielokrotnie przewyższyła liczebność urzędniczej kasty znanej nam z PRL, o co m. inn. była wojna polsko-jaruzelska! Utrzymanie urzędniczej kasty bardzo drogo kosztuje, pomimo nakazu samoutrzymania i stanowi największy składnik budżetu państwa!!! Nikt przy zdrowych zmysłach nie zaryzykuje podjęcia działalności w naszym nieszczęśliwym kraju, bo każdy zostaje osaczony taką zgrają urzędników, że nawet mysz się nie prześliźnie!!! Na wykonywanie normalnej pracy przedsiębiorca już prawie nie ma czasu, bo trzeba.udowodnić urzędnikom, że np. stosowane ceny są cenami rynkowymi i w tym celu należy przeprowadzać zakrojone na szeroką skalę badania marketingowe! O dochodach to już zupełnie trzeba zapomnieć! Tylko patrzeć, jak odbiorą nam paszporty a praca stanie się przymusowa, bo ktoś musi utrzymywać urzędniczą zgraję! Nie można nawet wywołać wojny domowej, bo do tego potrzebne są dwie wojujące strony! A w Polsce tylko jedna strona może wojować, bo druga jest kompletnie rozbrojona!!! Polacy są najbardziej rozbrojonym Narodem w Europie!!! Władza dalej boi się zwrócić Polakom podstawowe prawo ludzkie - prawo do obrony siebie, swoich bliskich i swojego mienia! Ba!!! Polskie prawo wręcz zakazuje obrony siebie, swoich bliskich i swojego mienia, grożąc surowymi konsekwencjami, jeśli komukolwiek przyjdzie do głowy taka zbrodnicza myśl!!! Wraca stare! Socjalizm już jest, a komunizm już wali do drzwi!!! Uciekaj kto może!!!  rozwiń
  • danderek, 2017-03-01 18:56:52

    Dzisiaj umarła administracja celna. Nie wierzę w udany mariaż urządów skarbowych,celnych i UKS. Tym bardziej,że cała ta "Reforma" jest marnie przygotowana,a ludzie zdezorientowani.