Rozporządzenie ws. rejestru granic przyjęte

Rząd przyjął rozporządzenie w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju - poinformował CIR. Określa ono zakres informacji, które są gromadzone w bazie danych rejestru dotyczące m.in. przebiegu granic państwa.
Rozporządzenie ws. rejestru granic przyjęte

Jak poinformowało we Centrum Informacyjne Rządu, w rozporządzeniu określono zakres informacji, które są gromadzone w bazie danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG).

- W bazie PRG będą gromadzone informacje dotyczące m.in. przebiegu granic państwa, granic trójstopniowego podziału kraju, granic podziału kraju ze względu na obszary działania służb podległych ministrowi spraw wewnętrznych (Policji, Straży Pożarnej, Granicznej oraz szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin), granic pasa nadbrzeżnego, pól i powierzchni - napisano w komunikacie CIR.

Jak podał CIR, przepisy zawarte w rozporządzeniu porządkują i regulują założenie i prowadzenie PRG, z wykorzystaniem części rozwiązań funkcjonujących dotychczas, a ponadto rozszerzają zakres informacji gromadzonych w bazie.

W rozporządzeniu zawarto także m.in. przepisy regulujące tryb i standardy techniczne tworzenia, aktualizacji i okresowej weryfikacji rejestru, w tym sposób przekazywania Głównemu Geodecie Kraju informacji i zbiorów niezbędnych do tworzenia i aktualizacji PRG.

- Zapewnieniu sprawnego funkcjonowania systemu informacyjnego państwa w zakresie dotyczącym granic jednostek podziałów terytorialnych kraju oraz danych adresowych, w rozporządzeniu przyjęto rozwiązania służące zapewnieniu spójności i aktualności przekazywanych danych zawartych w różnych rejestrach publicznych - czytamy w komunikacie.

Informacje gromadzone w PRG będą służyć organom administracji publicznej wszystkich szczebli oraz innym podmiotom, które wykorzystują dane geodezyjne i kartograficzne.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Czy wolno te granice przekraczać? Na razie idzie jak po grudzie!!

GRUZ, 2012-01-10 20:07:14 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU