PARTNER PORTALU
  • BGK

Ruda Śląska ma nową strategię rozwoju

  • PAP    28 marca 2014 - 14:19
Ruda Śląska ma nową strategię rozwoju

Rozwój oparty na zasobach naturalnych i dziedzictwie kulturowym, poprawa w dziedzinie komunikacji i miejskiej infrastruktury - to kluczowe założenia nowej strategii rozwoju Rudy Śląskiej.
Rozpisany na lata 2014-2030 dokument wśród najważniejszych dla przyszłości miasta dziedzin wymienia też: edukację, przedsiębiorczość oraz budowę społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego.

W przyjętej już przez rudzkich radnych strategii wskazano m.in., że miasto powinno rozwijać się z wykorzystaniem własnych naturalnych zasobów oraz bogatego dziedzictwa kulturowego. Dlatego w strategii ujęto m.in. zadania dotyczące zagospodarowania i rewitalizacji terenów oraz obiektów poprzemysłowych.

Kluczowym celem do 2030 r. ma być też dobre skomunikowanie miasta, co ma stymulować rozwój gospodarczy na terenach inwestycyjnych. Chodzi m.in. o dalszą budową trasy N-S, która docelowo połączy północną część miasta z południową.

Niezależnie od zapisów strategii, po oddaniu w ub. roku do użytku pierwszego odcinka trasy, Ruda Śląska przygotowuje budowę kolejnych fragmentów. Szacowany na 413 mln zł projekt budowy kluczowej części N-S trafił m.in. na listę projektów proponowanych przez samorząd woj. śląskiego do objęcia tzw. Kontraktem Terytorialnym - czyli umową rządu z samorządami ws. finansowania i realizacji najważniejszych przedsięwzięć.

Kolejne punkty rudzkiej strategii dotyczą m.in. poprawy miejskiej infrastruktury oraz działań związanych z edukacją, przedsiębiorczością czy budową utożsamiającego się z miastem społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego.


Jak akcentują władze Rudy Śląskiej, nowa strategia wchodzi w życie wraz z początkiem nowego okresu planowania i wydawania środków unijnych. Przypominają, że większą szansę na pieniądze z funduszy UE powinny mieć projekty, które będą wprost odwoływały się do zapisów miejscowych strategii rozwoju.

Prace nad rudzką strategią rozpoczęły się w kwietniu ub. roku.; powstawała ona przy udziale mieszkańców. "Mieszkańcy Rudy Śląskiej brali udział we wszystkich etapach prac nad tym dokumentem. To oni stoją za tą strategią, a jej uspołeczniony charakter jest jej największą wartością" - wskazała prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic.

W czerwcu ub. roku przeprowadzono badania ankietowe dotyczące jakości życia w Rudzie Śląskiej, w których uczestniczyło ponad 4,6 tys. mieszkających tam osób. Potem powstała diagnoza społeczno-gospodarcza miasta - z danymi przekazanymi przez 87 działających w mieście firm i instytucji. Ponad 180 osób różnych grup społecznych wzięło też udział w specjalnych warsztatach.

Na tej podstawie powstał projekt strategii, do którego uwagi mieszkańcy mogli zgłaszać w grudniu ub. r. Na przełomie stycznia i lutego br. przeprowadzono natomiast konsultacje społeczne, mające uszeregować kolejność realizacji zapisanych w projekcie dokumentu celów.

Strategia Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014-2030 powstała w ramach unijnego projektu "Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic". Rudzka strategia - wraz z podobnymi dokumentami tych sąsiadujących miast - będzie podstawą do utworzenia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Funkcjonalnego Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic do 2030 r.

Dotychczasowym obowiązującym w mieście dokumentem strategicznym jest "Strategia Wewnętrznego i Zintegrowanego Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2015 r.". Większość zawartych w niej celów określono do 2007 r.; znaczną ich część już zrealizowano.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.