PARTNER PORTALU
  • BGK

Rząd chce ułatwień dla inwestycji kolejowych

  • pt    1 lipca 2014 - 13:07
 Rząd chce ułatwień dla inwestycji kolejowych

Zarządca infrastruktury kolejowej i samorząd terytorialny będą mogły czasowo zająć nieruchomości, uzyskają również prawo do nieodpłatnego zajęcia terenów na czas realizacji inwestycji kolejowej – zakłada projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym.
Rząd przyjął założenia do projektu nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Zaproponował w nich rozwiązania, które zapewnią przyspieszenie realizacji inwestycji kolejowych. Skrócony zostanie termin wydawania pozwolenia na budowę inwestycji kolejowych, co wpisuje się w zapowiedziane przez premiera Tuska w exposé z 2011 r.

Przede wszystkim zarządca infrastruktury kolejowej (PKP PLK SA) i samorząd terytorialny będą mogły czasowo zająć nieruchomości, których eksploatacja jest niezbędna do budowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury kolejowej. Uzyskają również prawo do nieodpłatnego zajęcia terenów: wód płynących lub dróg publicznych – na czas realizacji  inwestycji kolejowej.

Zostaną zobowiązani do wypłaty odszkodowań za ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości i spowodowanie szkód w trakcie procesu inwestycyjnego.

Na czasowe zajęcie nieruchomości nie będzie potrzebna zgoda ich właścicieli lub użytkowników wieczystych. Zapewni to szybszą i sprawniejszą realizację inwestycji kolejowych bez konieczności dokonywania wywłaszczeń.

Proces inwestycyjny będzie szybszy, bo zostanie skrócony termin wydawania pozwolenia na budowę inwestycji kolejowych – do 45 dni (obecnie jest 65) od daty złożenia wniosku o wydanie decyzji w tej sprawie.

Jeśli decyzja nie zostanie wydana w wyznaczonym terminie, to organ wyższy w stosunku do organu decyzyjnego, wymierzy karę 500 zł – za każdy dzień zwłoki.

Zaplanowano także rozwiązania wspierające rozwój transportu intermodalnego, tj. łączącego dwa różne środki transportu, np. samochodowy z kolejowym. Przewidziano preferencyjne traktowanie kolejowych przewozów intermodalnych, co będzie realnym wsparciem dla tego segmentu transportu.

Rozwiązania te szczegółowo przedstawiono w przyjętych przez rząd założeniach do projektu nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.