PARTNER PORTALU
  • BGK

Rząd negatywnie o projekcie ustawy o powiecie metropolitalnym

  • pt    31 marca 2014 - 09:33
Rząd negatywnie o projekcie ustawy o powiecie metropolitalnym

Utworzenie powiatu metropolitalnego oznaczać będzie uszczuplenie zadań powiatów i miast na prawach powiatu na rzecz nowej jednostki samorządu terytorialnego. Powstaje więc pytanie o rację bytu i rolę tych gmin i powiatów, które obejmą swym zasięgiem powiat metropolitalny.
Rady Ministrów zajęła negatywne stanowisko w sprawie  poselskiego projektu ustawy o powiecie metropolitalnym

Według posłów PO projekt ustawy tworzy podstawy prawne dla wprowadzenia w Polsce powiatów metropolitalnych. Zaproponowane rozwiązania  powinny mieć zastosowanie w najbardziej zintegrowanych polskich aglomeracjach.

Zdaniem autorów projektu, obecnie, obszarem metropolitalnym o stopniu integracji wymagającym zmiany ustroju administracyjnego i utworzenia powiatu metropolitalnego jest Aglomeracja Śląska.

- Zasadniczą wątpliwość budzi tworzenie nowego szczebla samorządu terytorialnego – pisze w projekcie stanowiska w sprawie poselskiego projektu ustawy o powiecie metropolitalnym strona rządowa.

Co prawda w uzasadnieniu do projektu ustawy o powiecie metropolitalnym kilkakrotnie podkreśla się, iż nie jest intencją projektodawcy utworzenie nowego szczebla, a jedynie rozszerzenie kategorii powiatów (obok powiatu „ziemskiego” i „grodzkiego” tworzy się powiat „metropolitalny”) to podkreślić należy, że powiat ziemski i grodzki to powiat i miasto na prawach powiatu realizujące te same zadania, jakie ustawa o samorządzie powiatowym  oraz ustawy materialnego prawa administracyjnego przewidują dla tego szczebla samorządu terytorialnego – czytamy w projekcie.

Podkreślić należy – pisze w opinii RM -  że powiat metropolitalny miałby realizować jedynie część wybranych zadań powiatowych. Co więcej, przy założeniu pozostawienia dotychczasowym miastom na prawach powiatu – praw powiatu, dojdzie do sytuacji, że w granicach powiatu metropolitalnego będzie istniał ten sam – lecz podwójny szczebel samorządu, tj. powiat metropolitalny oraz miasta na prawach powiatu.

Jak zaznacza RM utworzenie powiatu metropolitalnego oznaczać będzie uszczuplenie zadań powiatów i miast na prawach powiatu na rzecz tej nowej jednostki samorządu terytorialnego. W takiej sytuacji powstaje pytanie o rację bytu i rolę tych gmin i powiatów, które obejmą swym zasięgiem powiat metropolitalny.

Zastrzeżenia te potęguje przewidywany niepełny zakres zadań powiatu metropolitalnego (charakterystyczny dla związku komunalnego nie zaś jednostki samorządu terytorialnego).

Przy założeniu bowiem, że powiat metropolitalny miałby służyć wspólnej realizacji wybranych zadań należy zwrócić uwagę, że obowiązujące przepisy prawa umożliwiają jednostkom samorządu terytorialnego wspólne realizowanie zadań, poprzez przede wszystkim tworzenie związków międzygminnych (co ma miejsce w funkcjonującym Górnośląskim Związku Metropolitalnym).

Jakkolwiek, jak zakładają projektodawcy, pozwoliłoby to uzyskać dla tego obszaru dodatkowe środki z budżetu państwa, niemniej jednak kierunek ten nie jest zgodny z rozwiązaniami ustroju samorządu terytorialnego – argumentuje RM.

Cały projekt stanowiska RM wobec poselskiego projektu ustawy o powiecie metropolitalnym tutaj

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.