PARTNER PORTALU
 • BGK

Rząd nie chce uznać śląskiego za język regionalny

 • GK    3 września 2012 - 10:50
Rząd nie chce uznać śląskiego za język regionalny

Rząd przyznaje, że trzeba chronić i rozwijać dialekt śląski języka polskiego, ale nie godzi się na nadanie mu statusu języka regionalnego.
Rząd negatywnie zaopiniował poselski projekt nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

Czytaj też: Chcą uznania śląskiego za język regionalny

Główna zmiana zaproponowana w projekcie dotyczy nadania dialektowi śląskiemu języka polskiego statusu języka regionalnego. Według posłów dialekt śląski języka polskiego jest odrębnym językiem i należałoby zapewnić mu prawną ochronę analogiczną do tej, jaką ma język kaszubski.

Tymczasem rząd uważa, że dialekt śląski jest jednym z czterech – obok małopolskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego – głównych dialektów języka polskiego. Podobnie jak inne dialekty, dialekt śląski dzieli się na liczne gwary charakterystyczne dla mowy ludności zamieszkującej mniejsze obszary.

W dodatku, jak argumentuje Rada Ministrów, większość uznanych autorytetów w dziedzinie lingwistyki lub etnologii zaprzecza tezie o istnieniu odrębnego śląskiego języka.

W projekcie swojego stanowiska przytacza cytowane w opinii Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk słowa Henryka Borka, autora opracowania „Czy istnieje odrębny język śląski”, który pisał: „W mowie Ślązaków nie znajdziemy żadnych poważniejszych cech gramatycznych, które by nie występowały równolegle czy to w Małopolsce, czy to w Wielkopolsce. Odrębność gramatyczna tego narzecza polega tylko na innym wewnętrznym powiązaniu i układzie tych cech.”

Rada Ministrów wskazała również na konsekwencje społeczne, jakie mogłoby mieć nadanie jednemu z dialektów języka polskiego statusu języka regionalnego, a co za tym idzie objęcie osób używających ten dialekt ochroną ustawodawstwa dotyczącego mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

Autorzy projektu nowelizacji ustawy twierdzą, że konsekwencje te dotyczyć będą wyłącznie około 56 tys. osób posługujących się „językiem śląskim”.

<!-- pagebreak //-->

Tymczasem według rządu, nie można wykluczyć, że o analogiczną ochronę wystąpią użytkownicy pozostałych dialektów. W ślad za nimi z analogicznymi wnioskami mogą wystąpić również użytkownicy gwar, składających się na poszczególne dialekty, często – jak choćby w przypadku gwar podhalańskich – bardzo różniących się od literackiej polszczyzny.

Sami autorzy projektu ustawy w jego uzasadnieniu podają, że dialekt śląski składa się z około 10 odmiennych gwar („dialektów”).

– Nie można więc wykluczyć, iż osoby posługujące się każdą z nich zażądałyby, w konsekwencji przyjęcia przedłożonego projektu, ochrony dla swojej odmienności językowej uznając używaną przez siebie gwarę za kolejny odrębny język – czytamy w proponowanym przez rząd stanowisku.

Jeśli chodzi o konsekwencje finansowe proponowanych zmian, to posłowie szacują, że w kilku pierwszych latach wydatki związane ze wsparciem śląskiego języka regionalnego nie przekroczą kilkunastu milionów złotych rocznie.

Szacunki te są w opinii rządu znacznie zaniżone. Autorzy projektu grupę beneficjentów projektu szacują, na 56 tys. osób. Dane te obejmują jednak wyłącznie osoby, które w trakcie przeprowadzonego w 2002 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań zadeklarowały, że posługują się w kontaktach domowych „językiem śląskim”.

Tymczasem liczba osób, które w rzeczywistości posługują się gwarami śląskimi, nie uznając ich za odrębny język, nie jest znana i może być znacznie wyższa. Sami autorzy projektu szacują ją na około 500 tys. osób.


×
KOMENTARZE (13)

 • rota, 2012-09-10 10:25:08

  Czyżby rząd nie lubił Ślazaków?
 • megalux, 2012-09-04 19:02:27

  Ślązak potrafi. Ta odmowa stanie się przyczyną tego, że Ślązacy zaczną na nowo posługiwać się niemieckim - językiem o lepszych prognozach niż polski. Kto wie, może nawet teraz chętniej zaczną się przyłączać do mniejszości niemieckiej? A wtedy nasz jaśnie oświecony rząd zostanie z ręką w nocniku ......  rozwiń
 • roman, 2012-09-03 22:16:29

  Dlaczego Kaszubom uznali język regionalny, choć jeszcze kilka lat temu był on traktowany przez naukowe autorytety jako gwara języka polskiego. Negatywna opinia to gwódź do trumny PO na Górnym Śląsku.