Rząd nie chce uznać śląskiego za język regionalny

Rząd przyznaje, że trzeba chronić i rozwijać dialekt śląski języka polskiego, ale nie godzi się na nadanie mu statusu języka regionalnego.
Rząd nie chce uznać śląskiego za język regionalny

Rząd negatywnie zaopiniował poselski projekt nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

Czytaj też: Chcą uznania śląskiego za język regionalny

Główna zmiana zaproponowana w projekcie dotyczy nadania dialektowi śląskiemu języka polskiego statusu języka regionalnego. Według posłów dialekt śląski języka polskiego jest odrębnym językiem i należałoby zapewnić mu prawną ochronę analogiczną do tej, jaką ma język kaszubski.

Tymczasem rząd uważa, że dialekt śląski jest jednym z czterech – obok małopolskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego – głównych dialektów języka polskiego. Podobnie jak inne dialekty, dialekt śląski dzieli się na liczne gwary charakterystyczne dla mowy ludności zamieszkującej mniejsze obszary.

W dodatku, jak argumentuje Rada Ministrów, większość uznanych autorytetów w dziedzinie lingwistyki lub etnologii zaprzecza tezie o istnieniu odrębnego śląskiego języka.

W projekcie swojego stanowiska przytacza cytowane w opinii Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk słowa Henryka Borka, autora opracowania „Czy istnieje odrębny język śląski”, który pisał: „W mowie Ślązaków nie znajdziemy żadnych poważniejszych cech gramatycznych, które by nie występowały równolegle czy to w Małopolsce, czy to w Wielkopolsce. Odrębność gramatyczna tego narzecza polega tylko na innym wewnętrznym powiązaniu i układzie tych cech.”

Rada Ministrów wskazała również na konsekwencje społeczne, jakie mogłoby mieć nadanie jednemu z dialektów języka polskiego statusu języka regionalnego, a co za tym idzie objęcie osób używających ten dialekt ochroną ustawodawstwa dotyczącego mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

Autorzy projektu nowelizacji ustawy twierdzą, że konsekwencje te dotyczyć będą wyłącznie około 56 tys. osób posługujących się „językiem śląskim”.

 


KOMENTARZE (13)ZOBACZ WSZYSTKIE

Czyżby rząd nie lubił Ślazaków?

rota, 2012-09-10 10:25:08 odpowiedz

Ślązak potrafi. Ta odmowa stanie się przyczyną tego, że Ślązacy zaczną na nowo posługiwać się niemieckim - językiem o lepszych prognozach niż polski. Kto wie, może nawet teraz chętniej zaczną się przyłączać do mniejszości niemieckiej? A wtedy nasz jaśnie oświecony rząd zostanie z ręką w nocniku ...... rozwiń

megalux, 2012-09-04 19:02:27 odpowiedz

Dlaczego Kaszubom uznali język regionalny, choć jeszcze kilka lat temu był on traktowany przez naukowe autorytety jako gwara języka polskiego. Negatywna opinia to gwódź do trumny PO na Górnym Śląsku.

roman, 2012-09-03 22:16:29 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU