Rząd podzieli się pieniędzmi z samorządami?

Rząd we wtorek opowiedział się za tym, by jeszcze w tym roku umożliwić przekazanie samorządom dodatkowych pieniędzy z budżetu państwa. Rozwiązanie takie przewiduje przyjęty projekt nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Rząd podzieli się pieniędzmi z samorządami?

"Celem projektu nowelizacji ustawy jest uregulowanie kwestii dotyczącej podziału środków rezerwy subwencji ogólnej w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego ze stycznia 2013 r." - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów.

Dodano, że "przyjęte w projekcie nowelizacji ustawy rozwiązania będą podstawą do przekazania jednostkom samorządu terytorialnego (jst) dodatkowych środków z budżetu państwa".

"Nowe przepisy powinny wejść w życie jeszcze w 2013 r., aby jst mogły skorzystać ze środków rezerwy subwencji ogólnej" - napisano.

Projekt określa, dla jakich samorządów będzie przeznaczona rezerwa subwencji ogólnej. Zgodnie z propozycjami rządu będą mogły z niej skorzystać jednostki, w których dochody są niższe od średnich dochodów gmin, powiatów i województw.

Na dodatkowe pieniądze będą mogły liczyć też samorządy realizujące zadania własne z zakresu pomocy społecznej (np. na poprawę funkcjonowania domów pomocy społecznej) oraz jednostek, które zostały dotknięte stratami w infrastrukturze w wyniku zdarzeń losowych.

Uprawnione do uzyskania środków z rezerwy subwencji ogólnej będą też gminy, które w roku budżetowym dokonały wpłat do budżetu państwa.

"Przyjęto, że 16 grudnia każdego roku budżetowego będzie datą podziału środków rezerwy subwencji ogólnej. Data ta powiązana jest z terminem przekazywania ostatniej raty części wyrównawczej subwencji ogólnej oraz z faktem, że rezerwa ta w części pochodzi ze zwrotów nienależnych kwot z subwencji ogólnej" - wyjaśniło CIR.

Rezerwę subwencji ogólnej będzie dzielił minister finansów w porozumieniu z reprezentacją jednostek samorządu terytorialnego. Podstawą do wyliczenia rezerwy będą dane o wielkości subwencji ustalonej na rok budżetowy. Zgodnie z projektem do podziału przyjmowane będą dochody i wydatki za rok bazowy wskazane w sprawozdaniach samorządów, z uwzględnieniem korekt złożonych do 30 czerwca roku budżetowego do właściwych regionalnych izb obrachunkowych. Według autorów projektu takie rozwiązanie umożliwi ministrowi finansów uruchamianie pieniędzy na zdarzenia losowe.

 


KOMENTARZE (3)ZOBACZ WSZYSTKIE

Zwyczajna łapówka dla urzędnikow samorządowych przed grożącymi wyborami ! A CBA jak zwykle czeka na taczę z donosami tych samych ciećiów !

Michał Biszkowiecki, 2013-11-06 20:53:52 odpowiedz

"Widzimisię" na subwencję czekają,bo od tego zależy samo rządzenie w terenie i coś zadaje mi się,że szczegóły dawno zostały ustalone i podzielone.

Widzimiś, 2013-11-06 09:09:07 odpowiedz

dopiero w przyszłym tygodniu się dowiemy szczeg,ółów

fuksja, 2013-11-05 21:57:51 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE