PARTNER PORTALU
 • BGK

Rząd poskąpił grosza sołtysom

 • GK    11 sierpnia 2012 - 08:32
Rząd poskąpił grosza sołtysom

Posłowie chcą, by w budżecie państwa znaleźć ok. 110 mln zł na miesięczne diety dla przewodniczących zarządów dzielnic lub osiedli oraz sołtysów. Rząd mówi: nie ma mowy.
Projekt poselskiego projektu nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym zakłada przyznanie przewodniczącemu zarządu dzielnicy lub osiedla oraz sołtysowi miesięcznej diety w wysokości od 100 do 250 zł. Posłowie twierdzą, że jest to potrzebnie, ponieważ oni pełnią swoje obowiązki za darmo.

Posłowie wyliczyli, że na sfinansowanie tej zmiany należy zabezpieczyć w budżecie państwa ok. 110 mln zł. Rada Ministrów stwierdziła, że wprowadzenie regulacji skutkujących takim wydatkiem, biorąc pod uwagę obecną sytuację polskiej gospodarki, jest bezzasadne.

Czytaj też: Proponują diety nie tylko dla sołtysów

Jednocześnie rząd wypunktował w przyjętym stanowisku przepisy, które budzą dodatkowe wątpliwości. Jednym z nich jest zapis mówiący o tym, że zarówno obowiązkowe miesięczne diety, jak i te dobrowolnie ustanawiane przez gminę, stanowią wydatek budżetu państwa.

Tymczasem w art. 37 b ust. 5 projektodawcy wskazują, że rada gminy może ustanowić zasady, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej lub organowi wykonawczemu jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dodatkowa dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej. A to, według rządu oznacza, że wskazanie na budżet państwa nie ma uzasadnienia.

Wątpliwości budzi też regulacja, według której przekazanie pieniędzy na diety następuje na wniosek przewodniczącego rady gminy kierowany do ministra finansów.

– Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad. Pamiętać także należy, że zgodnie z art. 60 ust. 1 tej ustawy za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada wójt – czytamy w stanowisku.

Rada Ministrów, nie negując roli jaką w społeczności lokalnej odgrywa przewodniczący zarządu dzielnicy lub osiedla oraz sołtys, negatywnie ocenia przygotowany projekt. Według niej zaproponowane regulacje mogą budzić poważnie wątpliwości w kontekście konstytucyjno-ustrojowych rozwiązań w zakresie statusu jednostki pomocniczej gminy.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (10)

 • SWAT, 2012-08-16 17:53:29

  ...i się nie skończy! Nigdy! To przecież zależy od nas,czyż nie?
 • KORA, 2012-08-15 12:47:45

  znów sie zaczyna...
 • SWAT, 2012-08-15 07:42:15

  Skąpi też czasu ! Takie czasy...