PARTNER PORTALU
  • BGK

Rząd przyjął projekt budżetu na 2017 r.

  • pt/pap    28 września 2016 - 19:52
Rząd przyjął projekt budżetu na 2017 r.
Projekt ustawy budżetowej na 2017 r. uwzględnia także budżet środków europejskich (fot.[ixabay.com)

• Rząd przyjął projekt budżetu na 2017 r. - poinformowała po posiedzeniu Rady Ministrów premier Beata Szydło.
• Podkreśliła, że wskaźniki projektu budżetu na przyszły rok się nie zmieniły, a tegoroczne wyniki budżetu są bardzo dobre.
"Wskaźniki się nie zmieniły; to, co jest najważniejsze, te zadania, o których mówiłam państwu, są zabezpieczone w pełni. Tegoroczne wyniki budżetowe na ten moment (...) są bardzo dobre. Bardzo dobrze idzie realizacja dochodów - to jest oczywiście ogromna zasługa Ministerstwa Finansów" - powiedziała Szydło, dziękując odchodzącemu ze stanowiska ministrowi finansów Pawłowi Szałamasze za przygotowanie projektu budżetu.

Premier zapewniła, że w projekcie znalazły się pieniądze na najważniejsze programy społeczne rządu.

"Mamy zagwarantowane w tym budżecie pieniądze, środki na Program 500+, są zagwarantowane środki na minimalną najniższą emeryturę w wysokości 1000 zł i waloryzację emerytur, są zagwarantowane środki na lekarstwa dla seniorów, darmowe lekarstwa dla seniorów po 75. r. życia oraz te wszystkie projekty, które były przez nas przyjmowane już w tym roku" - powiedziała.

Według komunikatu CIR w projekcie budżetu państwa na 2017 r. zaplanowano dochody budżetu w wysokości 325,2 mld zł, wydatki - 384,6 mld zł. Wzrost PKB (w ujęciu realnym) ma wynieść 3,6 proc., średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - 1,3 proc., nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - 5,0 proc., wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej - 0,7 proc., a wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym) - o 5,5 proc.

Maksymalny poziom deficytu

Maksymalny poziom deficytu ustalono na kwotę nie większą niż 59,3 mld zł. Według komunikatu projekt budżetu na 2017 r. spełnia kryteria tzw. stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów (według metodyki unijnej) - niższego niż 3 proc. PKB. Prognozuje się, że deficyt sektora finansów publicznych wyniesie 2,9 proc. PKB.

"W warunkach porównywalnych nominalny poziom deficytu budżetu państwa nie odbiega od zaplanowanego w latach ubiegłych. Nominalny wzrost wynika z tego, że w przyszłym roku całość niedoboru środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zostanie pokryta z budżetu państwa w formie dotacji. W ubiegłych latach jego część była finansowana z pożyczki budżetu, która nie zwiększała prognozowanego deficytu budżetu państwa. Oznacza to, że deficyt nie jest przesuwany do FUS, jak to miało miejsce w poprzednich latach" - napisano w komunikacie rządu na temat przyjętego projektu budżetu.

23 mld na 500 plus

Zgodnie z komunikatem zapewnienie finansowania (zapoczątkowanego w kwietniu 2016 r.) Programu "Rodzina 500+" (ok. 23 mld zł - to rekordowe wsparcie dla polskich rodzin) to priorytet wydatków państwa.

W projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. uwzględniono także m.in.: planowane zmiany dotyczące wieku emerytalnego, podwyższenie od 1 marca 2017 r. najniższej emerytury do 1000 zł i wprowadzenie gwarantowanej podwyżki waloryzacyjnej o 10 zł, zwiększone nakłady na obronę narodową oraz infrastrukturę drogową i kolejową, zwiększone wydatki na świadczenia rodzinne, głównie na kolejny etap weryfikacji świadczeń, tj. podwyższenie kryteriów dochodowych oraz niektórych kwot świadczeń (w tym zasiłków rodzinnych), kontynuację zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego, dofinansowanie do bezpłatnych leków dla osób, które ukończyły 75 lat, większe dofinansowanie do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Od strony dochodowej realizacja programu rządu możliwa będzie - jak podano w komunikacie - m.in. dzięki trwającemu procesowi odbudowy wpływów podatkowych państwa i uszczelnianiu systemu podatkowego.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.