PARTNER PORTALU
  • BGK

Rząd przyjął projekt zmian prawa wodnego

  • PAP    31 sierpnia 2010 - 19:21

Rząd przyjął 31 sierpnia projekt zmiany prawa wodnego. Wprowadza ona postanowienia unijnej dyrektywy powodziowej. Premier Donald Tusk powiedział na konferencji po posiedzeniu rządu, że pozwoli ona w przyszłości szybciej usuwać skutki powodzi.
– Mówimy tu o prawie wodnym i innych przepisach, które dostosowują naszą infrastrukturę do wymogów europejskich. Chodzi przede wszystkim o kosztowny, ale niezbędny plan przygotowania map cyfrowych, dzięki którym będzie można bardzo dokładnie zaplanować taką przebudowę infrastruktury przeciwpowodziowej, aby przyniosło to jak najlepsze skutki – powiedział premier.

Chodzi o zapowiadany od dawna przez rząd projekt prawa wodnego, który wdraża dyrektywę powodziową. Termin jej wprowadzenia do polskiego prawa minął jesienią ubiegłego roku. Komisja Europejska informowała, że aż 15 państw Unii nie wdrożyło w pełni tej dyrektywy. W styczniu pierwszy raz wysłała do Polski list z upomnieniem za brak informacji o wdrożeniu. W połowie lipca wysłała drugie ponaglenie. Polska ma dwa miesiące na odpowiedź.

Choć termin wdrożenia minął, to na realizację podstawowych celów tego aktu prawnego Polska ma czas do lat 2011-2015. Dyrektywa ma nakłonić kraje członkowskie Unii do większych wysiłków na rzecz zapobiegania powodziom. Nakłada obowiązek określenia, jakie tereny na ich terytoriach są zagrożone powodzią. Na podstawie takich map ryzyka kraje będą musiały sporządzić plany działań, które mają odzwierciedlać ideę dyrektywy: zapobieganie, przygotowanie, ochrona.

Dyrektywa wyznacza terminy tych działań: odnośnie do oceny ryzyka powodziowego – do 2011 r., opracowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego – do 2013 r., zaś planów zarządzania ryzykiem powodziowym – do 2015 r.

Premier poinformował też, że przyjął informację o działaniach administracji i zarządów zbiorników wodnych dotyczących regulacji poziomu wód w zbiornikach retencyjnych w związku z kolejnymi opadami deszczu. W ocenie premiera to, że opady nie obejmują całego południa kraju, tylko mają charakter wyspowy, „daje nam nadzieję, że nie powtórzą się jakieś szczególnie dramatyczne zdarzenia”.

Szef rządu podał też, że Rada Ministrów podjęła uchwałę o ułatwieniach w procedurze odbudowy dróg na terenach dotkniętych w tym roku powodziami oraz zwiększeniu puli środków na ten cel.

– Przyjęliśmy propozycję ministra MSWiA Jerzego Millera, aby zwiększyć pule pieniędzy i uprościć procedurę ich przyznawania na terenach popowodziowych w taki sposób, aby tam remont i budowa dróg lokalnych mogły biec szybciej i aby te tereny były traktowane szczególnie w porównaniu do reszty kraju – mówił premier.

W komunikacie Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że chodzi o rozwiązania, które zwiększą szanse na objęcie dofinansowaniem z budżetu państwa projektów zakładających usunięcie szkód w lokalnej infrastrukturze drogowej, które powstały w wyniku tegorocznych powodzi lub osunięć ziemi spowodowanych opadami.

Zmiana zakładająca podwyższenie oceny punktowej wniosków o dofinansowanie zadań własnych umożliwi gminom i powiatom skorzystanie z dotacji celowej budżetu państwa na budowę, przebudowę lub remonty dróg lokalnych. Wnioski dotyczące odcinków dróg zniszczonych lub uszkodzonych uzyskają dodatkowo 10 punktów, które będą wliczane do ogólnej sumy uzyskanych punktów – podało CIR.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.