PARTNER PORTALU
  • BGK

Rząd przyjął uchwałę ws. projektu zmiany w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

  • PAP/JS    5 lipca 2017 - 21:25
Rząd przyjął uchwałę ws. projektu zmiany w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko
Wśród rozwiązań szczegółowych jedną z najważniejszych jest przeniesienie 120 mln euro z gospodarki odpadami na gospodarkę wodno-ściekową (fot. Pixabay)

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Proponowana nowelizacja jest skutkiem zmian m.in. w Umowie Partnerstwa.
Projekt przedłożył minister rozwoju i finansów.

"Zmiany w POIiŚ wynikają z konieczności dostosowania zapisów programu do zmienianej Umowy Partnerstwa, która jest dokumentem wyznaczającym ramy do wdrażania funduszy unijnych, a tym samym wpływa na programy operacyjne, w tym na POIiŚ" - informuje komunikat CIR.

Część zaproponowanych zmian ma również związek z przyjęciem przez rząd 14 lutego 2017 r. "Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)" oraz koniecznością dostosowania POIiŚ do potrzeb jej realizacji.

Przewidziano także wiele zmian programu zmierzających do efektywnego i sprawniejszego wydatkowania funduszy unijnych.

Do najważniejszych zmian o charakterze ogólnym można zaliczyć uzupełnienie wymiaru terytorialnego działań programu o miasta średnie, w tym tracące funkcje społeczno-gospodarcze, a także uelastycznienie koordynacji oraz podziału zakresu wsparcia z funduszy unijnych między poziomem regionalnym (regionalne programy operacyjne) a krajowym (POIiŚ). Chodzi też o korektę sposobów wyboru projektów w celu sprawniejszego zarządzania nimi (uzupełnienie o tryb konkursowy oraz pozakonkursowy).

Wśród rozwiązań szczegółowych jedną z najważniejszych jest przeniesienie 120 mln euro z gospodarki odpadami na gospodarkę wodno-ściekową, umożliwienie finansowania elementów inwestycji na śródlądowych drogach wodnych na wybranych odcinkach drogi wodnej, uzupełnienie katalogu beneficjentów o przedsiębiorców w przypadku gospodarki odpadami, a także rezygnacja ze wsparcia podziemnych magazynów gazu na rzecz silniejszego wsparcia inwestycji w infrastrukturę przesyłu gazu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.