PARTNER PORTALU
  • BGK

Rząd ulży podatnikom?

  • PAP    19 maja 2015 - 12:38

Rząd na wtorkowym posiedzeniu zajmie się projektem nowelizacji ordynacji podatkowej, który przewiduje ułatwienia dla podatników. Ministrowie omówią też projekt zmian w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym, którego celem jest ukrócenie lichwiarskich odsetek.
Projekt nowelizacji ordynacji podatkowej przewiduje m.in. liczne ułatwienia dla podatników, a także rozwiązania zachęcające do samodzielnego korygowania błędów w deklaracjach w przypadku zaniżenia zobowiązania podatkowego.

"Celem tej zmiany jest wzmocniona prewencja przed uchylaniem się od obowiązków w zakresie podatków pośrednich oraz zwalczanie oszustw podatkowych" - argumentuje resort finansów w uzasadnieniu do projektu.

Minister finansów Mateusz Szczurek powiedział, że zaproponowana przez prezydenta zasada in dubio pro tributario, czyli rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika, po doprecyzowaniu, może znaleźć się w noweli Ordynacji podatkowej; w Sejmie są już projekty prezydenta i Senatu.

Szczurek powiedział, że sejmowa komisja finansów publicznych najpewniej przyjmie jedno sprawozdanie z prac nad trzema projektami nowelizacji Ordynacji podatkowej: tym, który we wtorek ma przyjąć rząd, zaproponowanym przez prezydenta projektem przewidującym m.in. wprowadzenie zasady in dubio pro tributario oraz projektem senackim.

Zmian w systemie podatkowym i wprowadzenia zasady rozstrzygania wątpliwości prawnych na korzyść podatnika miałoby dotyczyć jedno z pytań ogólnokrajowego referendum, którego zarządzenie zapowiedział tydzień temu prezydent Bronisław Komorowski. Uzasadniał, że daje to szansę obywatelowi na mocniejszą pozycję w relacjach z państwem.

Rząd zajmie się ponadto projektem nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, który zakłada ukrócenie lichwiarskich odsetek, naliczanych przez firmy pożyczkowe oraz uniknięcie takich afer jak Amber Gold z 2012 roku. Projekt wprowadza nowe wymogi dla firm udzielających kredytów konsumenckich, ogranicza możliwości pobierania nadmiernych opłat, prowizji i odsetek w umowach pożyczek i kredytów, określa także nowe zasady dostępu, przekazywania i wymiany informacji o udzielonych kredytach konsumenckich przez banki i pożyczkodawców niebankowych.

Celem projektu, jak głosi uzasadnienie, jest również "zwiększenie poziomu ochrony konsumentów korzystających z usług finansowych firm udzielających kredytów konsumenckich, nieobjętych obowiązkiem uzyskania zezwolenia KNF".

Projekt ma na celu także "umożliwienie skutecznego eliminowania z obrotu gospodarczego podmiotów wykonujących działalność reglamentowaną na rynku finansowym bez zezwolenia", tj. nielegalnie, w szczególności podmiotów prowadzących działalność z zamiarem oszustwa.

Nowe przepisy mają umożliwić KNF weryfikowanie działalności podmiotów oferujących usługi na rynku finansowym w sposób, jaki do tej pory weryfikowała podmioty działające na rynku kapitałowym.

W praktyce oznacza to, że np. w przypadku podmiotów, co do których istnieje podejrzenie, że nielegalnie prowadzą działalność gromadzenia środków finansowych, KNF po otrzymaniu skargi klienta będzie mogła "aktywnie poszukiwać dalszych informacji w zakresie niezbędnym do stwierdzenia czy zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa". Do tej pory, wynika z uzasadnienia, źródłem informacji najczęściej były wyłącznie strony internetowe czy ulotki, bardzo rzadko konkretne, podpisane z konsumentami usług finansowych, umowy.

Projekt proponuje także zaostrzenie kar za prowadzenie działalności parabankowej bez zezwolenia. Zamiast obecnych kar do 5 milionów złotych grzywny i do 3 lat więzienia, proponuje się grzywnę do 10 milionów zł i więzienie do 5 lat. Argumentem jest m.in. to, że "przestępstwa popełniane na rynku finansowym charakteryzują się zazwyczaj znaczącymi rozmiarami w wymiarze finansowym". Z kolei za niewywiązanie się z obowiązku przekazywania informacji do rejestrów kredytowych ma grozić grzywna do 30 tys. złotych.

Ministrowie zajmą się również projektem ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). Projekt określa zadania poszczegółnych organów w zakresie wspierania zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem środków finansowych z EFMR, jak również warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwracania pomocy finansowej.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.