PARTNER PORTALU
  • BGK

Rząd wprowadza większy nadzór nad jakością kąpielisk

  • PAP    29 grudnia 2009 - 20:08

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz ustawy Prawo ochrony środowiska, który wdraża unijną dyrektywę dotyczącą zarządzania jakością wody w kąpieliskach. Są nowe kompetencje rady gminy.
Dotychczas każde miejsce kąpielowe było objęte nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która zobowiązana była do wykonywania badań wody, bez względu na to, czy kąpielisko posiadało organizatora czy właściciela.

Do projektu nowelizacji ustawy wprowadzono definicję kąpieliska, zgodnie z którą kąpieliskiem będzie wyznaczony przez radę gminy - wydzielony i oznakowany - fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę kąpiących się. Określono ponadto tzw. miejsce do kąpieli - będzie to wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, niebędący kąpieliskiem, wykorzystywany do kąpieli, czyli miejsce wykorzystywane okazjonalnie przez uczestników np. obozów harcerskich.

Projekt zakłada zmianę koncepcji sprawowania nadzoru nad jakością wody w kąpielisku czy miejscu wykorzystywanym do kąpieli. Kontrola będzie przeprowadzana wyłącznie w miejscach posiadających organizatora. Oznacza to, że osoby kąpiące się w miejscach, które nie będą wyznaczone przez radę gminy jako kąpielisko, będą brały na siebie ryzyko korzystania z wody o niepewnej jakości.

Decyzję w sprawach wykorzystywania miejsca na kąpielisko będzie podejmować rada gminy, która corocznie, do 31 maja, określi wykaz kąpielisk na swoim terenie lub na polskich obszarach morskich przyległych do gminy. Organizator kąpieliska będzie zobowiązany (do 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy) przekazać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o umieszczenie kąpieliska w wykazie. Wykaz kąpielisk na terenie gminy musi być zaopiniowany (najpóźniej do 15 kwietnia każdego roku) przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Nadzór nad jakością wody, jej ocenę i klasyfikację przeprowadza Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wprowadzono cztery klasy wód: niedostateczną, dostateczną, dobrą i doskonałą.

Na podstawie zmienionych przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, organizator kąpieliska będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie (przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) przedsięwzięć służących poprawie jakości wody. W dwóch pierwszych latach od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów będzie to 100 proc. udokumentowanych nakładów.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.