PARTNER PORTALU
  • BGK

Rząd za ujednoliceniem polityki ochrony zabytków

  • PAP    24 czerwca 2014 - 16:17

Ujednolicenie polityki konserwatorskiej - to jeden z celów "Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami", który będzie realizowany w latach 2014-17 na mocy uchwały przyjętej we wtorek przez Radę Ministrów.
Uchwałę przedłożył Radzie Ministrów minister kultury.

"W konsekwencji uchwalenia tego programu chcielibyśmy wszcząć procedury legislacyjne, które pozwolą na tzw. odzespolenie służb konserwatorskich. Obecny model podporządkowania tych służb administracji terenowej, funkcjonujący od 2003 r., się nie sprawdza. Zadania, które stoją przed nami przy rozdziale nowych środków unijnych, oznaczają, że musimy mieć oparcie w kompetentnych służbach konserwatorskich. Zadbać o ich poziom i samodzielność działania można, tylko podporządkowując je Generalnemu Konserwatorowi Zabytków" - powiedziała w ubiegłym tygodniu minister kultury Małgorzata Omilanowska.

Uchwalenie programu ma pozwolić na ujednolicenie polityki konserwatorskiej w kraju i ułatwić skoordynowanie działań organów konserwatorskich, instytucji kultury i osób prywatnych zaangażowanych w opiekę nad zabytkami.

Program będzie realizowany za pośrednictwem celów szczegółowych m.in. poprzez porządkowanie rejestru zabytków nieruchomych; przygotowanie ratyfikacji "Konwencji UNESCO ds. ochrony dziedzictwa podwodnego"; przygotowanie kompleksowego raportu o stanie zachowania zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków; zwiększenie i ułatwienie dostępu do zasobu dziedzictwa.

Wdrażanie programu zakłada ścisłą współpracę m.in. Generalnego Konserwatora Zabytków (działającego w imieniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego), wojewódzkich konserwatorów zabytków, urzędów wojewódzkich oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Narodowego Muzeum Morskiego - instytucji wdrażających program.

W ciągu czterech lat (2014-2017) na realizację programu trzeba będzie przeznaczyć ponad 26,5 mln zł.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.