PARTNER PORTALU
  • BGK

Rząd za zmianą przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych

  • PAP    25 marca 2014 - 18:30
Rząd za zmianą przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych

Rząd przyjął we wtorek założenia do projektu zmian ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (SSE). Przewidują one m.in. regulacje dotyczące zezwoleń na prowadzenie działalności w strefie, czy procedur związanych z przyznaniem i zwrotem pomocy publicznej.
Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, przedłożone przez ministra gospodarki.

Dokument określa m.in. przesłanki wnioskowania o wygaszenie zezwolenia na prowadzenie działalności w strefie. W komunikacie napisano, że obecnie obowiązujące przepisy nie regulują precyzyjnie przesłanek i konsekwencji finansowych wygaszenia zezwolenia.

"Przed kryzysem gospodarczym o wygaszenie występowali przedsiębiorcy, którzy nie rozpoczęli inwestycji albo nie korzystali z pomocy, co było zgodne z intencją tej regulacji. W warunkach spowolnienia gospodarczego, kiedy wiele firm musiało ograniczyć produkcję, a tym samym zatrudnienie, nieprecyzyjność przepisów powodowała, że przedsiębiorcy zagrożeni cofnięciem zezwolenia występowali o jego wygaszenie, uznając, że uchroni ich to przed zwrotem pobranej pomocy publicznej" - napisano.

Założenia przewidują, że firma będzie mogła wnioskować o wygaszenie zezwolenia, gdy przed dniem złożenia wniosku nie korzystała ze zwolnienia dochodu od podatku dochodowego.

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia wydane przed 1 stycznia 2001 r. i zmienione na podstawie znowelizowanej ustawy o SSE, mogą mieć prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości w okresie ważności zezwolenia. W przypadku wygaszenia takiego zezwolenia minister gospodarki będzie przekazywał kopię decyzji do właściwego urzędu gminy.

Zgodnie z założeniami możliwe będzie cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności w strefie na wniosek przedsiębiorcy. Według rządu jest to konieczne w związku z ograniczeniem przesłanek wygaszenia zezwolenia. Może się bowiem zdarzyć, że dla przedsiębiorcy, który korzysta ze zwolnień podatkowych, ale przewiduje, że nie będzie w stanie spełnić zobowiązań, lepszym rozwiązaniem będzie rezygnacja z zezwolenia jeszcze przed upływem terminu spełnienia jego warunków. Ograniczy to wysokość odsetek od zwracanej pomocy.

"W celu sprawnego odzyskiwania nienależnie pobranej pomocy publicznej konieczne jest uregulowanie procesu jej zwrotu. Zaproponowane przepisy będą jednoznacznie określać procedurę zwrotu oraz uwarunkowania z tym związane, m.in. wydłużą okres przedawnienia roszczeń podatkowych do 10 lat" - wyjaśniono w komunikacie.

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia wydane przed 1 stycznia 2001 r. i zmienione na podstawie znowelizowanej ustawy, będą mieli prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości w okresie ważności zezwolenia. W przypadku jego cofnięcia minister gospodarki będzie przekazywał kopię decyzji do właściwego urzędu gminy.

Wprowadzone mają też być regulacje dotyczące przechowywania dokumentacji związanej z udzielaniem pomocy publicznej w formie zwolnień podatkowych udzielanych w strefach oraz definicja wniosku o udzielenie pomocy publicznej. Uznano, że takim wnioskiem może być dokumentacja potwierdzająca spełnienie tzw. efektu zachęty. Pozwoli rozpocząć inwestycję przed wejściem w życie rozporządzenia włączającego teren inwestycji do strefy, i przed uzyskaniem zezwolenia.

"W sytuacji długotrwałego procesu legislacyjnego dotyczącego zmiany granic strefy, możliwość wcześniejszego przystąpienia do realizacji inwestycji jest oczekiwanym rozwiązaniem" - zaznaczono w komunikacie.

Ponadto założenia przewidują, że w radach nadzorczych spółek zarządzających strefami przedstawiciel ministra finansów zastąpi przedstawiciela wojewody, poszerzony ma być też zakresu działania spółek zarządzających strefami.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.