PARTNER PORTALU
  • BGK

Rząd za zmianami w prawie geodezyjnym

  • AW    29 kwietnia 2014 - 17:40
Rząd za zmianami w prawie geodezyjnym

Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Bez żadnych ograniczeń bezpłatnie udostępniane będą cztery zbiory danych
Zmiana ustawy była konieczna, ponieważ w czerwcu 2013 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność z Konstytucją RP zawartych w niej przepisów - na ich podstawie wysokość opłat za czynności związane m.in. z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, czy wykonywaniem wypisów i wyrysów określona została w rozporządzeniu, a nie w ustawie.

Dzięki umożliwieniu płynnego udostępniania materiałów i danych z państwowego zasobu nowelizacja powinna wpłynąć pozytywnie na cały proces inwestycyjny w Polsce. Wprowadza ona nowe zasady pobierania opłat i wprost określa ich wysokość. Projekt ustawy przewiduje też zwolnienie z opłat za udostępnianie danych w postaci elektronicznej do celów edukacyjnych takim podmiotom jak jednostki oświaty, szkoły wyższe oraz organizacje pozarządowe, jak również do celów związanych z prowadzeniem badań naukowych.

Niezależnie od powyższego, bez żadnych ograniczeń bezpłatnie udostępniane będą cztery zbiory danych:

- państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,

- państwowego rejestru nazw geograficznych,

- zawarte w bazie danych obiektów ogólnogeograficznych,

- dotyczące numerycznego modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m.


Wśród innych zmian warto wymienić doprecyzowanie zasad koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, co przyczyni się do eliminacji barier w procesie inwestycyjnym.

Zmiany w przyjętej nowelizacji dotyczą też ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Od teraz, poza danymi dotyczącymi budynków mieszkalnych i innych przeznaczonych do przebywania ludzi, znajdą się w niej także obiekty takie jak: parkingi, garaże czy wejścia do parków.

W odniesieniu do odpowiedzialności dyscyplinarnej geodetów wprowadzono przedawnienie karalności oraz zatarcie skazania, a także dwuinstancyjny tryb postępowania dyscyplinarnego.

Czytaj też: Finansowy ratunek dla kartografii i geodezji 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.