PARTNER PORTALU
 • BGK

Rząd za zwiększeniem samodzielności JST

 • AW    11 czerwca 2013 - 17:45
Rząd za zwiększeniem samodzielności JST

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o poprawie funkcjonowania i organizacji wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, przedłożone przez ministra administracji i cyfryzacji.
Zgodnie z założeniami, zmiany przepisów obejmą cztery grupy tematyczne:

1. Zwiększenie samodzielności i elastyczności działania jednostek samorządu terytorialnego

Głównym przesłaniem jest stworzenie możliwości zapewnienia wspólnej obsługi dla samorządowych jednostek organizacyjnych oraz uelastycznienie rozwiązań organizacyjnych w sferze pomocy społecznej.

2. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego

Specyfika obszarów funkcjonalnych, w tym tzw. obszarów metropolitalnych, powoduje, że pomimo różnych form współpracy jednostek administracyjnych usługi publiczne są zarządzane przez różne władze samorządowe.

Formy współpracy jednostek samorządu terytorialnego nie są wystarczające, przede wszystkim brakuje koordynacji zadań o znaczeniu strategicznym, np. planowania przestrzennego, czy publicznego transportu zbiorowego.

W obszarach metropolitalnych współpracę ułatwi możliwość powoływania związków gminno-powiatowych, usprawnienie procedury podejmowania decyzji przez związki jednostek samorządu terytorialnego oraz przyspieszenie procedury rejestracji takich związków.

3. Dobrowolne łączenie jednostek samorządu terytorialnego

Małe gminy (do 5 tys. mieszkańców) mają problemy związane z wyższymi kosztami działalności, brakiem wystarczającego zaplecza kadrowego, niekorzystną strukturą demograficzną czy migracjami. Te trudne warunki wpływają negatywnie na ich rozwój i ograniczają realne szanse na podniesienie jakości życia mieszkańców.

Rozwiązaniem mogłoby być zwiększenie zachęt do łączenia samorządów, aby korzystały na tym jednostki osiągające niższe wpływy z PIT (po dalszych dyskusjach w fazie przygotowywania projektu ustawy).

Czytaj też: Łączenie samorządów może się udać

4. Poprawa procedur realizacji zadań

Zmiany w wielu przepisach prawa materialnego związane z realizacją procedur administracyjnych i podatkowych na szczeblu lokalnym, które ułatwią jednostkom samorządu terytorialnego stosowanie przepisów oraz zmniejszą koszty realizacji zadań.

Szczegółowe propozycje zmian:

- Możliwość tworzenia lokalnych centrów usług dla jednostek organizacyjnych samorządu.

Organ stanowiący jednostki samorządu będzie decydował o zapewnieniu tej obsługi dla jednostek nieposiadających osobowości prawnej przez organ wykonawczy w ramach urzędu, utworzoną jednostkę budżetową lub związek jednostek samorządu terytorialnego, którego jednostka samorządu jest członkiem.

Np. jeżeli jednostka obsługująca zapewni realizację funkcji głównego księgowego, to w jednostce obsługiwanej nie będzie konieczności zatrudniania go, ponieważ kierownik obsługiwanej jednostki będzie mógł powierzyć tej osobie obowiązki głównego księgowego.

Kierownicy jednostki obsługiwanej i obsługującej powinni mieć obustronną możliwość wglądu w dokumenty, prawo żądania informacji i wyjaśnień na temat działalności będącej przedmiotem obsługi. Nowe rozwiązania uwzględnią rolę kierownika jednostki obsługiwanej i obsługującej, a także głównego księgowego w kontekście odpowiedzialności za gospodarkę finansową.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (6)

 • Aktywista, 2013-06-13 18:31:51

  @ Kuba A gdzie tu centralizacja? Współpraca samorządów ma mieć charakter oddolny, a MAC zaproponował, aby dla wygody mogły działać związki gminno-powiatowe. Nie ma żadnego przymus w postaci np. obowiązkowych związków metropolitalnych. Jeżeli chodzi o zachętę do łączenia to nie była ona w żaden sposó...b atrakcyjna dla małych gmin wiejskich, bo po co im zachęta w PIT skoro praktycznie nie mają takich podatników. Podobno są w Polsce samorządy, które rozważają łączenie. Pierwszym celem powinny być gminny obwarzankowe miast, bo ich oddzielne istnienie to kompletny absurd. @ Radny GM Gminy i tak uciekają od Karty Nauczyciela tworząc stworzyszenia do prowadzenia szkół. Karta, która ma chronić przywileje nauczycieli, teraz obraca się przeciwko nim. MAC wreszcie zadziałał coś w sprawach samorządowych  rozwiń
 • Cesarz, 2013-06-12 23:33:11

  Do Radnego GM: właśnie m.in. o taką ideę chodzi. Do Kuby: zachęty dotychczasowe zostaną zastąpione przez zupełne inne: zamiast dodatkowych 5% udziałów w PIT, co faktycznie nie było motywujące, ma być określona kwota. A gminy łączyć się oddolnie nie chcą, ani też współpracować, więc musi je bodźcować... państwo. Do Sołtysa: czy można byłoby prosić o jaśniejsze sformułowanie myśli? Tu nie wiadomo, do czego się odnieść.  rozwiń
 • Radny GM, 2013-06-12 11:50:40

  Pytanie. Czy w ramach reformy gminy mogłby tworzyc wspolne instytucje oswiatowe ( w ramach spółek) i swiadczyc wspolnie usługi mieszkańcom? W ten sposób JST pozbyli się garbu karty nauczyciela oraz ponad 20 tys. zbędnych nauczycieli a świadczone usługi byłyby pod kontrola w duzej mierze rodzicow.... Jesli w tym kierunku beda zmierzały reformy to jestem za.  rozwiń