PARTNER PORTALU
  • BGK

Rząd zaakceptował projekt ustawy o obligacjach

  • pap    12 sierpnia 2014 - 21:18
Rząd zaakceptował projekt ustawy o obligacjach

Wsparcie rozwoju rynku długoterminowych papierów dłużnych emitowanych przez firmy, które mogłyby stać się dla nich dodatkowym źródłem kapitału - taki ma być skutek projektu nowej ustawy o obligacjach, którą we wtorek przyjął rząd.
Ustawa o obligacjach to podstawowy akt prawny regulujący zasady emisji, zbywania, kupowania i wykupu obligacji nieskarbowych.

Według ministerstwa finansów, które przygotowało projekt, po ponad dekadzie od wejścia w życie noweli liberalizującej ustawę o obligacjach, nadszedł czas na kolejny krok w procesie dostosowania regulacji krajowych do tych obowiązujących na rozwiniętych rynkach finansowych, czyli na rozszerzenie zakresu dostępnych emitentom instytucji i instrumentów.

Czytaj: Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej przyjęty przez rząd

"Zaproponowano rozwiązania, których celem jest wsparcie rozwoju rynku długoterminowych nieskarbowych papierów dłużnych. Chodzi o stworzenie warunków, aby emisja obligacji komercyjnych mogła pełnić rolę dodatkowego, w stosunku do kredytów bankowych, źródła pozyskania kapitału" - poinformowało we wtorek w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.

Według resortu finansów konieczne jest jednoznaczne rozstrzygnięcie wątpliwości narosłych wokół niektórych przepisów, jak również poprawa czytelności ustawy, co stanowi jedną z istotnych barier rozwoju tego rynku.

"Zniechęca to potencjalnych inwestorów do obejmowania emisji długoterminowych nieskarbowych papierów dłużnych, a dla potencjalnych emitentów stanowi zachętę do wyboru alternatywnych źródeł finansowania lub emisji nieskarbowych papierów dłużnych pod rządami obcych jurysdykcji" - napisano w uzasadnieniu projektu.

Jak poinformował CIR, projekt obejmie także podmioty zagraniczne, które będą mogły emitować obligacje na podstawie nowej ustawy, a także spółki celowe tworzone na potrzeby emisji obligacji. Zawarto w nim również podstawy do ustanawiania i działania zgromadzenia obligatariuszy.

MF rozszerzyło zakres instrumentów dostępnych emitentom o możliwość emisji obligacji wieczystych i obligacji podporządkowanych. Rozstrzygnięte zostaną też kwestie związane z interpretacją prawa.

W komunikacie napisano, że nowe regulacje będą dotyczyć głównie: emitentów, nabywców obligacji komercyjnych oraz organizatorów emisji, czyli głównie banków.

CIR podał, że projektowana ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2015 r. Jednocześnie przestanie obowiązywać ustawa z 1995 r. Do obligacji wyemitowanych przed dniem wejścia w życie nowych regulacji będą stosowane dotychczasowe przepisy

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.