Rząd zajmie się projektem noweli ustawy o transporcie kolejowym

• Projekt noweli ustawy o transporcie kolejowym zakłada dostosowanie polskiego prawa do dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego.
• Projekt noweli poprawia także definicję dworca kolejowego. Warunkiem uznania obiektu za dworzec będzie usytuowanie w nim pomieszczeń przeznaczonych do obsługi podróżnych, np. kas biletowych lub punktu informacji.
• Propozycje zakładają także wprowadzenie 5-letniej kadencji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.
Rząd zajmie się projektem noweli ustawy o transporcie kolejowym
Czy zmieni się definicja dworca kolejowego? (fot. : pkpsa.pl)

Dostosowanie polskiego prawa do dyrektywy Parlamentu Europejskiego z 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego - zakłada projekt noweli ustawy o transporcie kolejowym, którym 19 lipca zajmie się Rada Ministrów.

Projekt przygotowało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego zakłada m.in. zmiany w zakresie określenia składników infrastruktury kolejowej, procesu ustalenia zdolności przepustowej i pobierania opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej, wzmocnienia kompetencji i niezależności organu regulacyjnego (w Polsce UTK), wyodrębnienia tzw. obiektów infrastruktury usługowej i procesu ich udostępniania, a w szczególności określenie zasad funkcjonowania dworców kolejowych.

Wśród zmian, których wprowadzenie zakłada projekt, jest poprawienie definicji infrastruktury kolejowej i uzupełnienie definicji sieci kolejowej. W projekcie wyodrębniono m.in. także nową grupę tzw. obiektów infrastruktury usługowej, w stosunku do których stosowane są szczególne zasady udostępniania i pobierania opłat za korzystanie z nich. Wprowadzono definicję stacji pasażerskiej, która obejmuje dworzec kolejowy, perony oraz drogi je łączące.

Projekt noweli poprawia także definicję dworca kolejowego.

- Warunkiem uznania obiektu budowlanego za dworzec kolejowy nie będzie jego usytuowanie na obszarze kolejowym. Warunkiem takim będzie usytuowanie w nim pomieszczeń przeznaczonych do obsługi podróżnych, np. kas biletowych lub punktu informacji - wskazano m.in. w uzasadnieniu projektu.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Bilet idzie kupić w telefonie lub pociągu. Dworzec bez toalety to większy problem. Tu smartfon nie pomoże. Wiele jest dworców bez WC.

umbra, 2016-07-18 20:45:07 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU