PARTNER PORTALU
  • BGK

Rząd zajmie się propozycjami zmian w ustawie o SSE

  • PAP    24 marca 2014 - 09:36
Rząd zajmie się propozycjami zmian w ustawie o SSE

We wtorek rząd omawiać będzie propozycje dotyczące m.in. zezwoleń na działanie w specjalnej strefie ekonomicznej (SSE), czy zwrotu pomocy publicznej otrzymanej przez firmy działające w SSE. Rozwiązania takie przewidują założenia zmian do ustawy o SSE.
Przygotowany przez resort gospodarki projekt założeń wymienia m.in. przesłanki wygaszania zezwolenia na działanie w strefie na wniosek przedsiębiorcy. Firma mogłaby wystąpić o to np. w sytuacji, gdy przed dniem złożenia wniosku nie korzystała z ulgi w podatku dochodowym w oparciu o zezwolenie. Przewidziano też możliwość cofnięcia zezwolenia na wniosek przedsiębiorstwa, które skorzystało już z ulgi podatkowej, ale nie jest w stanie spełnić warunków zezwolenia.
Podstrefa tyska KSSE.

Projekt wprowadza regulacje dotyczące zwrotu pomocy publicznej otrzymanej przez firmy działające w SSE. Obecnie nie ma procedury zwrotu podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia podatkowego a także procedury płatności odsetek. Wskazano, że cofnięcie zezwolenia będzie wiązało się z obowiązkiem zwrotu pomocy publicznej. Do czasu zwrotu pomocy przedsiębiorcy nie mogłoby być udzielone nowe zezwolenie.

Zwrotowi ma podlegać w przypadku cofnięcia zezwolenia pomoc publiczna, którą stanowił niezapłacony podatek, wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych. Roszczenia związane ze zwrotem pomocy będą przedawniać się z upływem 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym przedsiębiorca skorzystał z pomocy publicznej.

Resort gospodarki zaproponował w projekcie wprowadzenie regulacji dotyczącej przechowywania dokumentacji związanej z udzieleniem zwolnień podatkowych w SSE. Obecnie kwestie te nie są uregulowane. Przedsiębiorcy korzystający z takiej pomocy mają prowadzić księgi podatkowe. Ponadto muszą przechowywać księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych ze zwrotem pomocy, czyli przez 10 lat.

"Niezależnie od powyższych obowiązków przedsiębiorcy korzystający z pomocy z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy przechowują dokumenty związane z poborem podatku w zakresie wykonywania obowiązków płatnika do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych ze zwrotem pomocy publicznej" - napisano w projekcie.

Regulacje te nie będą dotyczyć firm, które skorzystały ze zwolnienia podatkowego, ale wobec których upłynął już 5 letni okres dotyczący przechowywania dokumentów określony w Ordynacji podatkowej.

W założeniach zaproponowano wprowadzenie regulacji dotyczących wniosku o przyznanie pomocy. W przypadku firm planujących inwestycje na terenie nieobjętym jeszcze strefą, wnioskiem takim byłaby dokumentacja potwierdzająca spełnienie tzw. efektu zachęty (pomoc stanowi zachętę do inwestycji - red.). Duży przedsiębiorca mógłby rozpocząć inwestycję po potwierdzeniu przez ministra gospodarki, że taki efekt wystąpił. Firmie nie przysługiwałyby jednak żadne roszczenia z tytułu niewłączenia terenu do strefy lub niewydania zezwolenia.

Ponadto projekt przewiduje, że do rad nadzorczych spółek zarządzających strefami w miejsce przedstawiciela wojewody wchodziliby przedstawiciele ministra finansów. Poszerzone ma zostać ponadto zakresu działania spółek zarządzających strefami. Do ich zadań należałoby także "prowadzenie współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi oraz szkołami wyższymi w celu dostosowania ich oferty edukacyjnej i programów do potrzeb pracodawców". Zarządzający mieliby także prowadzić działania zwiększające potencjał stref do powstawania klastrów.

Poza tym projekt obejmuje przepisy doprecyzowujące pojęcie pomocy publicznej, porządkujące zasady kontroli firm działających w SSE oraz ujednolicające zasady zmiany zezwoleń.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.