Rządowi eksperci rekomendują pozostawianie meldunku bez zmian

Międzyresortowy Zespół do spraw Przygotowania Administracji Rządowej do Zniesienia Obowiązku Meldunkowego zarekomendował pozostawienie obowiązku rejestracji miejsca zamieszkania w obecnie obowiązującej formie.

Międzyresortowy Zespół do spraw Przygotowania Administracji Rządowej do Zniesienia Obowiązku Meldunkowego opracował rekomendacje dotyczące kwestii związanych z obowiązkiem meldunkowym.

W trakcie prac zespół określił ponad 100 ustaw i rozporządzeń, które wymagałyby zmiany. Adres zamieszkania obywateli jest bowiem niezbędny do realizacji m.in.: organizacji wyborów; planowania obwodów szkolnych; realizacji powszechnego obowiązku obrony; realizacji zadań przez samorządy (określanie funduszy sołeckich, subwencji dla gmin); kontroli legalności pobytu cudzoziemców. Ponadto również sami obywatele, na potrzeby postępowań sądowych, pozyskują dane o adresie z rejestru PESEL.

Czytaj też: Rachunek za wodę bez meldunku

Obok rekomendacji o pozostawieniu obowiązku rejestracji miejsca zamieszkania w obecnie obowiązującej formie, Międzyresortowy Zespół zaproponował, aby w przyszłości, rejestr PESEL uzupełniony został o adres do korespondencji. Adres ten byłby gromadzony fakultatywnie. Zespół wskazał również, że konieczne jest rozwiązanie zmierzające do skomunikowania rejestru zawierającego dane adresowe z innymi rejestrami państwowymi, co w przyszłości zagwarantuje całej administracji dostęp do jednego adresu obywatela.

Czytaj też: Dokument o meldunku za 31 zł

W skład zespołu weszli przedstawiciele wszystkich resortów, policji, straży pożarnej i Straży Granicznej, KPRM, Głównego Urzędu Statystycznego. W pracach zespołu brali również udział eksperci reprezentujący: Krajowe Biuro Wyborcze, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Urząd do Spraw Cudzoziemców, stronę samorządową.

MSW przypomina, że od stycznia 2013 roku zniesiony został obowiązek zameldowania na pobyt czasowy nieprzekraczający trzech miesięcy; zlikwidowano obowiązek meldunkowy wczasowiczów i turystów; wprowadzono możliwość dopełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika; wprowadzono możliwość jednoczesnego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu; wydłużono termin na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni; wydłużono okresy wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy; zniesiono sankcje karne m.in. dla obywateli polskich czy obywateli UE, za niedopełnienie obowiązku meldunkowego.

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Smycz musi być krótka,najlepiej przy samym pysku, nawyki i przyzwyczajenia komuny wciąż wiecznie żywe ? Czy w skład komisji weszły resorty siłowe dla których najlepszym rozwiązaniem byłoby zamknięcie obywateli w klatkach ? a wtedy oni mieliby dobre wyniki swojej pracy.
swojej pracy, kontro
...lę obywatela 24godziny na dobę.
Żyjemy w państwie tak myślę demokratycznym i wszelkie tego typu decyzje powinny być dyskutowane z ogółem społeczeństwa a nie we własnym gronie administracyjnym,jak wiadomo administracji jak najbardziej podobają się przepisy ograniczające swobody obywatelskie, cenzurowanie itp.
rozwiń

jan, 2014-12-11 10:37:20 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE