PARTNER PORTALU
  • BGK

Rzecznik Praw Obywatelskich o nieruchomościach nabytych przez gminy

  • GK/rpo.gov.pl    4 października 2011 - 10:08
Rzecznik Praw Obywatelskich o nieruchomościach nabytych przez gminy

Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje o wprowadzenie regulacji pozwalającej domagać się zwrotu nieruchomości nabytych przez gminy na podstawie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Rzecznik w piśmie do ministra infrastruktury zwróciła uwagę na to, że zawarta w art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami regulacja dająca możliwość ubiegania się o zwrot nieruchomości nabytych przez Skarb Państwa na podstawie ustawy z 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości jest niezgodna z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie, w jakim wyłącza możliwość odpowiedniego stosowania przepisów art. 136 i nast. u.g.n. wobec nieruchomości nabytych na rzecz gminy, na podstawie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.

Zdaniem rzecznika nie ma powodów, by inaczej traktować nabycie własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, a inaczej nabycie na rzecz gminy – skoro było ono identycznie uzasadnione realizacją celu publicznego. Prowadzi to do sytuacji, w której możliwość żądania zwrotu nieruchomości wywłaszczonej na podstawie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości mają tylko podmioty wywłaszczone na rzecz Skarbu Państwa.

Właściciele nieruchomości, którzy na podstawie tej ustawy zostali pozbawieni własności nieruchomości na rzecz gminy w drodze decyzji o wywłaszczeniu bądź na podstawie umowy, zostali z niezrozumiałych względów, pozbawieni przez ustawodawcę możliwości żądania zwrotu nieruchomości. Rozwiązanie to jest zatem niezgodne z zasadą że w razie niewykorzystania nieruchomości na cel publiczny aktualizuje się obowiązek jej zwrotu, wypływający wprost z art. 21 ust. 2 Konstytucji RP.

Pismo rzecznika w dziale multimedia.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.