PARTNER PORTALU
  • BGK

Są gotowe założenia polityki miejskiej

  • AW    21 maja 2012 - 16:35
Są gotowe założenia polityki miejskiej

- Zdajemy sobie sprawę, że obecnie istnieje wiele rozwiązań prawnych, które hamują rozwój miast. I właśnie identyfikacją takich barier i propozycjami nowych rozwiązań zajmować się będzie polityka miejska – mówi minister Elżbieta Bieńkowska.
- Jak dotąd, brak było w polskim systemie dokumentu, który by kompleksowo regulował sprawy związane z rozwojem miast. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom wszystkich zainteresowanych, a przede wszystkim samych miast - powiedziała minister Elżbieta Bieńkowska otwierając poniedziałkową konferencję, na której zaprezentowano Założenia Krajowej Polityki Miejskiej (publikujemy je poniżej w dziale multimedia), a także potencjalne kierunki wsparcia miast z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

Czytaj też: Miasta nie mogą poddać się marszałkom i wsi. Muszą mieć własną politykę

- Dzisiejszą konferencją otwieramy oficjalnie konsultacje Założeń Krajowej Polityki Miejskiej. Liczymy, że ostateczny tekst Krajowej Polityki Miejskiej będzie stanowił, po przyjęciu przez Rząd, podstawę do formułowania propozycji zmian prawnych, organizacyjnych i finansowania rozwoju ze środków publicznych w sferze rozwoju miejskiego - powiedziała minister Bieńkowska.

Punktem wyjścia były cele i zasady określone w Długo i Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju oraz w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 i Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Krajowa Polityka Miejska będzie uszczegółowiać powyższe dokumenty strategiczne w kontekście rozwoju miast.

- Założenia zawierają propozycję definicji polityki miejskiej, identyfikują wyzwania, przed jakimi stoją obszary miejskie, formułują propozycje głównych celów polityki miejskiej i zasady jej prowadzenia oraz zarys systemu jej koordynacji i wdrażania - stwierdziła pani minister.

Według definicji wypracowanej przez MRR wspólnie z grupą ekspertów: krajowa polityka miejska jest celowym, ukierunkowanym terytorialnie działaniem państwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych oraz wykorzystania potencjału miast w procesach rozwoju kraju.

- Zdajemy sobie sprawę, że obecnie istnieje wiele rozwiązań prawnych, które hamują rozwój miast. I właśnie identyfikacją takich barier i propozycjami nowych rozwiązań zajmować się będzie polityka miejska - podsumowała minister Bieńkowska.

W trakcie konferencji poruszony został również wątek rozwiązań dla miast w ramach polityki spójności w przyszłym okresie programowania 2014-2020. Wymiar miejski polityki spójności nabiera coraz większego znaczenia, czego dowodem są kierunki myślenia Komisji Europejskiej wyrażone w propozycji rozporządzeń dla perspektywy 2014-2020.

Według propozycji Komisji Europejskiej na zintegrowane działania miejskie Kraje Członkowskie UE będą musiały przeznaczyć znaczną część krajowej alokacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a także przygotować specjalne rozwiązania implementacyjne włączające organy poziomu lokalnego.

Czytaj też: Sztywne wyznaczanie liczby miast do wsparcia grozi wybuchem

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.