PARTNER PORTALU
  • BGK

Są szczegóły krajowego rejestru infrastruktury kolejowej

  • bad    7 marca 2014 - 17:20
Są szczegóły krajowego rejestru infrastruktury kolejowej

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wydało rozporządzenie w sprawie krajowego rejestru infrastruktury kolejowej.




Rozporządzenie określa warunki, formę i tryb przekazywania prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego przez zarządców infrastruktury i użytkowników bocznic kolejowych danych podlegających publikacji w krajowym rejestrze infrastruktury kolejowej (rejestrze RINF).

Dokument określa ponadto:

- sposób prowadzenia rejestru RINF, w tym sposób wprowadzania danych rejestrowych, wprowadzania zmian danych rejestrowych oraz ich wykreślania z rejestru RINF, a także częstotliwość aktualizacji danych rejestrowych w rejestrze RINF.

- wzór rejestru RINF, szczegółowy zakres danych rejestrowych w nim ujętych oraz jego opis funkcjonalny i techniczny, w tym opis formatu danych rejestrowych oraz wymagania w zakresie jego funkcjonowania.

Zarządcy infrastruktury i użytkownicy bocznic kolejowych przekazują prezesowi UTK dane rejestrowe podlegające publikacji w rejestrze RINF dotyczące danej infrastruktury w terminie jednego miesiąca od dopuszczenia do eksploatacji tej infrastruktury.

W przypadku zmiany danych rejestrowych dotyczących infrastruktury kolejowej zarejestrowanej w rejestrze RINF, zarządcy infrastruktury i użytkownicy bocznic kolejowych powiadamiają prezesa UTK o zmianie danych rejestrowych w terminie jednego miesiąca od zaistnienia danej zmiany.

W przypadku likwidacji infrastruktury kolejowej zarejestrowanej w rejestrze RINF, zarządcy infrastruktury i użytkownicy bocznic kolejowych powiadamiają o tym prezesa UTK w terminie jednego miesiąca od daty likwidacji danej infrastruktury.

Nowe przepisy wchodzą w życie z dniem 31 marca 2014 r.

Szczegóły w multimediach.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia





KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.