PARTNER PORTALU
  • BGK

Sąd Najwyższy: Gmina także może się odwołać od zakazu zgromadzeń publicznych

  • Tomasz Klyta    29 marca 2018 - 11:33
Sąd Najwyższy: Gmina także może się odwołać od zakazu zgromadzeń publicznych
Nawet po planowanej manifestacji, sąd może uznać, że wydany przez wojewodę zakaz jej organizacji, był bezprawny (Fot. wikipedia.org)

Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie interpretacji przepisów Prawa o zgromadzeniach. Stwierdził, że gmina może się odwołać od decyzji wojewody, który zakazał manifestacji. Ponadto sądy powinny orzekać w takich sprawach nawet wtedy, gdy rozprawa odbędzie się po manifestacji.
  • Sądy pierwszej instancji mają obowiązek rozpatrzyć odwołanie od zarządzenia wojewody, zakazującego organizacji manifestacji, nawet jeśli rozprawa odbędzie się terminie odbycia zgromadzenia.
  • Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego po tym, gdy wojewoda mazowiecki zakazał organizowania kontrmanifestacji smoleńskich.
  • Zdaniem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, uchwała SN ma niebagatelne znaczenie: dla organizatorów odwołanych manifestacji, którzy wobec nieuchylenia decyzji o zakazie zgromadzenia mogą być pociągani do odpowiedzialności.

Możliwość wydawania zakazu organizowania zgromadzeń wojewodowie zyskali dzięki wprowadzeniu stosownych zapisów do ustawy Prawo o zgromadzeniach, która weszła w życie w 2015 roku. Gdy jednak w Sądzie Okręgowym w Warszawie umorzono kilka postępowań dotyczących skarg na takie decyzje, sprawa trafiła do Sądu Najwyższego.

Wszystkie umorzenia dotyczyły zakazów organizowania kontrmanifestacji smoleńskich. Co ważne: warszawski sąd okręgowy uzasadniał swoje orzeczenia tym, że skargi na decyzje wojewody wpłynęły po terminie planowanego zgromadzenia. Sąd uznał zatem, że rozpoznanie sprawy nie miałoby żadnego znaczenia dla organizatora kontrmanifestacji. Sprawa trafiła jednak do Sądu Apelacyjnego, który postanowił zwrócić się z pytaniami do SN.

W uchwale z 28 marca, SN uznał, że "po upływie terminu zgromadzenia nie staje się zbędne rozpoznanie odwołania od zarządzenia zastępczego wojewody o zakazie zgromadzenia wydanego w trybie art. 26b ust. 4 ustawy Prawa o zgromadzeniach". 

Komentarzy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka: "Gdy sądy będą merytorycznie rozpoznawały odwołania, może się ukształtować jednolita linia orzecznicza. Dzięki temu zarówno obywatele, jak i organy stosujące prawo będą wiedzieć, jak interpretować przepisy ustawy".

Kolejne zagadnienie rozpatrywane przez SN dotyczyło tego, czy od zarządzenia zastępczego wojewody dotyczącego zakazu organizowania zgromadzenia, może odwołać się gmina. Sąd Najwyższy uznał, że tak. Ponadto, samorząd może być stroną w postępowaniu cywilnym toczącym się na skutek odwołania organizatora zgromadzenia.

"Uchwała Sądu Najwyższego ma ogromne znaczenie praktyczne, ponieważ wojewoda mazowiecki od chwili wejścia w życie nowelizacji Prawa o zgromadzeniach wydał ponad 30 decyzji o zakazie zgromadzeń, z czego większość zapadła w ostatniej chwili - tak, by organizatorzy nie mieli możliwości odwołania się do sądu. Co istotne, wszystkie decyzje dotyczyły demonstracji organizowanych w trybie uproszczonym, a te nigdy nie mogą być zakazane, a więc decyzje wojewody były bezprawne." - komentuje Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.