PARTNER PORTALU
  • BGK

Sąd Najwyższy o lukach w prawie

  • pap    23 maja 2015 - 12:41
Sąd Najwyższy o lukach w prawie

Sędziowie SN mówią o chaosie legislacyjnym w polskim prawie - fot.sn.pl

Chaos legislacyjny w przepisach regulujących przedawnienie roszczeń i wątpliwości dotyczące przepisów ustawy o ogródkach działkowych - na te i ponad 40 innych wad prawa zwraca uwagę I prezes Sądu Najwyższego w opracowaniu na doroczne zgromadzenie ogólne SN.
Po raz pierwszy jest to osobny dokument, wydzielony ze sprawozdania o działalności Sądu Najwyższego. Obecna pierwsza prezes SN prof. Małgorzata Gersdorf uznała, że uwagi o nieprawidłowościach i lukach w prawie zasługują na wyodrębnienie ze sprawozdania i osobne, 60-stronicowe opracowanie.

Dokument zawiera 42 kwestie z kilkunastu dziedzin prawa - od karnego i cywilnego po rodzinne, wyborcze, autorskie, antymonopolowe, skarbowe, pracy i ubezpieczeń społecznych.

Za nieprawidłowości i luki w prawie prof. Gersdorf uznała "wady legislacyjne, które w sposób istotny zakłócają proces stosowania prawa przez sądy powszechne i Sąd Najwyższy".

"Nie każda nieprawidłowość była jednak przedmiotem notyfikacji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.

W uwagach uwzględniono zwłaszcza te, które zostały zasygnalizowane wprost w orzecznictwie SN, przez prezesów sądów apelacyjnych, oraz przy okazji działalności opiniodawczej i analitycznej Biura Studiów i Analiz SN" - czytamy w opracowaniu.

Najwięcej, bo 13 uwag, sformułowano wobec przepisów Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego. Wskazano tu m.in. kwestię przepisów o zadośćuczynieniu za szkodę niemajątkową wyrządzoną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania, bo - jak stwierdzono - brak jest ogólnej podstawy prawnej do żądania zadośćuczynienia za taką szkodę - można go dochodzić jedynie, gdy szkodę wyrządzono "czynem niedozwolonym".

Problemy stwarza sądom także stosowanie przepisów dotyczących opłat z tytułu wieczystego użytkowania garaży wielostanowiskowych.

Kłopot w tym, że wobec udziałów w prawie wieczystego użytkowania przysługujących właścicielom wyodrębnionych prawnie lokali na jednej i tej samej nieruchomości mogą być stosowane różne stawki opłaty rocznej - czytamy w dokumencie.

Według I prezes SN, w wyniku analizy problematyki stosowania prawa cywilnego daje się również zaobserwować pogłębiający się chaos legislacyjny w obszarze przepisów regulujących przedawnienie roszczeń.

Ogólna zasada z Kc określa 10-letni termin przedawnienia, ale w kolejnych nowelizacjach kodeksu i w innych ustawach pojawiają się coraz to nowe, inne terminy, a na wszystko nakłada się wadliwa praktyka stosowania prawa.

Wątpliwości wokół ogródków działkowych

Wątpliwości budzą też przepisy ustawy o ogródkach działkowych - zauważa SN. Po tym jak w 2012 r. Trybunał Konstytucyjny uznał niekonstytucyjność niektórych przepisów tej ustawy okazało się, że problemy interpretacyjne budzą przepisy przejściowe dotyczące możliwości oddzielania się poszczególnych ogrodów działkowych od dotąd jedynej organizacji działkowców.

W dalszej części opracowania wskazano na problemy z interpretacją i stosowaniem niektórych przepisów Kodeksu karnego skarbowego o tym, czy zaskarżalne są zarządzenia prezesa sądu o odmowie wyznaczenia obrońcy z urzędu oraz postanowienia sądu o cofnięciu wyznaczenia obrońcy.

SN jest zdania, że istnieje potrzeba wprowadzenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania sądowego, jeżeli potrzeba wznowienia wynika z rozstrzygnięcia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - obecne prawo nie przewiduje takiej możliwości.

Za zasadne SN uznaje ujednolicenie terminologiczne przepisów dotyczących przedstawienia zarzutów w kontekście ich skuteczności oraz ujednolicenie przepisów dotyczących postępowań dyscyplinarnych

"Problemy w stosowaniu przepisów o uprawnieniach do świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu rodzicielstwa wymagają generalnej refleksji i przeformułowania przesłanek przyznawania tych świadczeń" - uważa SN.

Oceniając Prawo autorskie SN uznał, że "poważne wątpliwości co do prawidłowości" budzi przepis regulujący odszkodowanie ryczałtowe, bo jest ono całkowicie niezależne od winy sprawcy, a ponadto wysokość wypłacanego w tej sytuacji odszkodowania dwukrotnie przekracza, przynajmniej w sytuacjach typowych, wysokość poniesionej szkody.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.
NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: