Sąd Najwyższy o uchwałach rad gmin

Uchwała rady miasta podstawą odpowiedzialności za wykroczenie - stwierdzili sędziowie.

Uchwała Rady Miasta jest aktem prawa miejscowego. Zgodnie z art. 94 Konstytucji RP organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów.

To jednak wszyscy wiemy.

Sąd Najwyższy wydał tymczasem właśnie wyrok -  który może mieć spore znaczenie np. dla porządku w mieście, regulowanego uchwałami rady gminy.

SN uznał, że uchwała rady miasta nie jest podstawą odpowiedzialności za wykroczenie. Taka interpretacja jest zgodna z tą z kodeksu wykroczeń - zgodnie z nią odpowiedzialności za wykroczenie podlega tylko ten, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary. Uchwała rady miasta nie jest takim aktem normatywnym.

Reasumując uchwała może być jednynie przepisem porządkowym, który (jeśli ma taką formę) należy traktować jako zakaz. Osoba, która naruszy ten zakaz, będzie jednak odpowiadać z kodeksu wykroczeń, i tylko z niego i w takim zakresie jaki on przewiduje.

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Właściwie kto w Polsce rządzi czy według porzekadła KTO PIERWSZY WSTAJE .

wawa, 2010-08-31 14:23:01 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE