PARTNER PORTALU
  • BGK

Sądy w Trybunale Konstytucyjnym

  • PAP    20 lipca 2012 - 11:47
Sądy w Trybunale Konstytucyjnym

Krajowa Rada Sądownictwa zdecydowała o ponownym zaskarżeniu nowelizacji przepisów o ustroju sądów i skierowaniu w tej sprawie dwóch wniosków do Trybunału Konstytucyjnego.
Pierwszy wniosek rady w tej sprawie trafił do Trybunału w lutym. TK umorzył jednak postępowanie ze względów formalnych. KRS zapowiedziała wtedy ponowienie wystąpienia do TK. „Na posiedzeniu w czwartek rada przyjęła dwie uchwały w sprawie wniosków do Trybunału” – poinformowała KRS.

W pierwszej z uchwał rada wnioskuje o zbadanie konstytucyjności zeszłorocznej obszernej nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych (u.s.p.) wprowadzającej m.in. okresowe oceny pracy sędziów i zmiany w sposobie zarządzania pionem administracyjnym sądów. W drugiej uchwale KRS zaskarżyła przepis u.s.p., który dotyczy upoważnienia ministra sprawiedliwości do tworzenia i znoszenia sądów oraz ustalania ich siedzib i obszarów właściwości w drodze rozporządzenia.

Czytaj też: Młodzi ludowcy przeciw likwidacji sądów

Decyzję o skierowaniu do TK zaskarżenia zeszłorocznej obszernej nowelizację u.s.p. Rada podjęła już na początku grudnia ubiegłego roku. Zdaniem KRS konstytucję złamał tryb uchwalenia nowelizacji, niezgodne z ustawą zasadniczą są także niektóre z jej zapisów.

W końcu czerwca Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu wniosku KRS na posiedzeniu niejawnym zdecydował o umorzeniu postępowania, wskazując na wadliwy sposób przyjęcia przez Radę uchwały dotyczącej zaskarżenia. TK w swym postanowieniu wskazał, że Rada w podjętej w grudniu zeszłego roku uchwale tylko ogólnie wskazała zakres zaskarżenia, nie precyzując przedmiotu kontroli, czyli poszczególnych kwestionowanych przepisów.

Zdaniem KRS konstytucję narusza przeprowadzenie pierwszego czytania projektu nowelizacji w sejmowej komisji, a nie na forum całej izby. Sędziowie wskazują, że Prawo o ustroju sądów powszechnych to ustawa ustrojowa, więc – w myśl regulaminu Sejmu – pierwsze czytanie ustawy ustrojowej powinno odbyć się na forum całego Sejmu.

<!-- pagebreak //-->×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.