PARTNER PORTALU
  • BGK

Samoopodatkowanie gmin: będzie nowelizacja przepisów

  • bad    13 lipca 2015 - 14:09
Samoopodatkowanie gmin: będzie nowelizacja przepisów
Dla gmin wiejskich samoopodatkowanie jest bardzo ważne. Fot. fotolia

Związek Gmin Wiejskich RP od wielu lat zabiega o likwidację samoopodatkowania gmin w zakresie podatku od nieruchomości, czyli o likwidację absurdu polegającego na przekładaniu pieniędzy, w ramach gminnych budżetów, z jednej kieszeni do drugiej.
Powstał senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk sejmowy nr 3581). Pojawienie się tego projektu, bazującego na petycji skierowanej do Senatu przez wójta gminy Ostrów Mazowiecka, spowodowało ze strony ZGWRP szereg konsultacji i zabiegów, aby nie utknął on w przysłowiowej „zamrażarce” tylko trafił jak najszybciej pod obrady obu izb parlamentu.

- Wiemy z doświadczenia, że zbyt wiele ważnych dla nas spraw nigdy nie posunęło się dalej niż etap wniesienia projektu. Proponowana przez Senat nowelizacja przewiduje ustawowe zwolnienie przedmiotowe dotyczące gruntów i budynków lub ich części stanowiących własność gminy, z wyjątkiem tych, które zajęte są na działalność gospodarczą lub tych, które są w posiadaniu innych niż gmina jednostek finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów – oświadcza Związek Gmin Wiejskich RP.

Gmina nalicza i pobiera podatek od siebie samej

W opinii ZGWRP potrzeba wprowadzenia zwolnienia sprowadza się do wyeliminowania tych przypadków, w których gmina występująca jako podmiot prawa publicznego, nalicza i pobiera podatek od siebie samej, czyli gminy jako podmiotu cywilnoprawnego (właściciela nieruchomości).

Zarząd ZGWRP, pozytywnie opiniując projekt Senatu, wskazał, że dla gmin wiejskich samoopodatkowanie, w odniesieniu do zasobów gminnych, miało i ma kapitalne znaczenie szczególnie w odniesieniu do dróg gminnych niebędących  drogami publicznymi. Ich długość w wielu gminach wyraża się w setkach kilometrów, co z kolei przekłada się na dziesiątki hektarów powierzchni działek. A właśnie te hektary w gminach wiejskich stanowią o znacznych kwotach podatkowych, które gmina musi płacić sama sobie.

Zlikwidowanie tego absurdu ma też, w uzasadnieniu Senatu, zapewnić osiągnięcie jednolitego postrzegania obowiązków gmin jako płatników podatku od nieruchomości. W konsekwencji rozwiązany zostanie także problem zaniżania części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin, które dotychczas realizowały swoje obowiązki na gruncie podatku od nieruchomości.

Zgodnie z propozycją Senatu, nowe przepisy obowiązywać mają od 1 stycznia 2016 roku. Projekt ten, bardzo krótki w swej treści (tylko dwa artykuły), ale brzemienny w skutkach dla gmin wiejskich, wymagał także uzgodnień ZGWRP z pozostałymi korporacjami samorządowymi. Kwestia samoopodatkowania samorządów wykracza bowiem poza drogi wiejskie i dotyczy wielu innych składników mienia gminnego. Siłą rzeczy inny zakres jest istotny dla miast i metropolii, a inny dla gmin wiejskich.

Jednak wszczęcie dyskusji i procedowania obejmujący swym zasięgiem rozwiązania systemowe, szczególnie w obliczu kończącej się kadencji parlamentu, miałoby jedyny finał, czyli „zamrażarkę”. Dlatego ważnym dla związku był efekt negocjacji dający przyzwolenie na ograniczenie zmian w interesie gmin wiejskich.

Projekt ustawy nie może trafić do zamrażarki

We wtorek, 7 lipca, Sejm rozpoczął proces legislacyjny tej ustawy. Późnym wieczorem odbyło się pierwsze czytanie projektu i bez sprzeciwu, jednogłośnie, Sejm podjął decyzję o skierowanie projektu ustawy do dalszych prac w komisjach samorządu i finansów.

Obserwujący obrady Sekretarz Generalny ZGWRP Leszek Świętalski, po decyzji Sejmu, wraz z przedstawicielami Ministerstwa Finansów rozpoczął intensywne konsultacje z posłami – członkami tychże komisji. Lobbing okazał się skuteczny i już następnego dnia (8 lipca) wieczorem projekt ustawy rozpatrzyły komisje na swoim wspólnym posiedzeniu.

Projekt został przyjęty jednomyślnie (przy wsparciu strony rządowej i Biura Legislacyjnego Sejmu) i skierowany do II czytania, co najprawdopodobniej nastąpi już na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Należy sądzić, że ta kontrowersyjna sprawa znajdzie niebawem swój pozytywny epilog i nie będzie już nie tylko przekładania gminnych pieniędzy „z kieszeni do kieszeni”, ale także podstaw do restrykcji ze strony organów kontrolnych.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • anty urzędnik, 2015-07-14 00:48:13

    Gminy teraz nawet te najbiedniejsze, będą mieć basenk, spa, korty tenisowe itd. Doskonale znam to słowiańskie podejście "życie ponad stan, co mnie tam"!!!