PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorząd powinien zarabiać na własności publicznej?

  • AW/mi.gov.pl    6 października 2011 - 14:55
Samorząd powinien zarabiać na własności publicznej?

Własność publiczna zaczyna być postrzegana równoprawnie jak prywatna - jako źródło korzyści na przykład dla samorządu terytorialnego, który potrzebuje obecnie nowych źródeł dochodu i finansowania inwestycji - twierdzi wiceminister infrastruktury Piotr Styczeń.
Polski regulator dostrzega potrzebę gruntownej zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dotychczasowe nowelizacje ustawy pokazują jej kierunek - lepsze dostosowanie do przeobrażającego się współczesnego rynku nieruchomości - powiedział w Warszawie wiceminister Piotr Styczeń podczas czwartkowej inauguracji V Konferencji Naukowej "Metody i wspomaganie komputerowe zarządzania nieruchomościami".

Spotkanie zorganizowane przez Wyższą Szkołę Gospodarowania Nieruchomościami, poświęcone było m.in. metodom oceny trwałości budynków i wymaganiom stawianym oprogramowaniu komputerowemu w gospodarowaniu nieruchomościami.

W swoim wystąpieniu wiceminister Styczeń odniósł się do tegorocznej nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Zwrócił uwagę na zrównanie praw do bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, bez względu na cel na jaki nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste. Podkreślił, że obecnie to właściwe organy - a nie ustawa - będą decydować o jej wielkości. Ponadto aktualizowanie opłaty będzie możliwe co trzy lata (dotychczas co rok). W przypadku gdy zaktualizowana wysokość opłaty rocznej przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty rocznej, użytkownik wieczysty będzie wnosił opłatę roczną w wysokości odpowiadającej dwukrotności dotychczasowej opłaty rocznej. Pozostałą kwotę ponad dwukrotność dotychczasowej opłaty (nadwyżka) rozkładać się będzie na dwie równe części, które powiększają opłatę roczną w następnych dwóch latach. Opłata roczna w trzecim roku od aktualizacji jest równa kwocie wynikającej z tej aktualizacji.

Czytaj też: Podwyżki za użytkowanie wieczyste co trzy lata

Bardzo ważna zmiana nastąpiła w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości będą mogły wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo własności. Nie będzie wymagana zgoda wszystkich współużytkowników wieczystych. Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, właściwy organ zawiesza postępowanie, a współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

Wiceminister podkreślił, że następuje istotna zmiana podejścia do zagadnień nieruchomościowych w sferze publicznej. Własność publiczna zaczyna być postrzegana równoprawnie jak prywatna - jako źródło korzyści na przykład dla samorządu terytorialnego, który potrzebuje obecnie nowych źródeł dochodu i finansowania inwestycji.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.