PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządowcy o potrzebie dobrego prawa

  • pt    26 lutego 2014 - 15:41
Samorządowcy o potrzebie dobrego prawa

Tworzenie dobrego prawa wymaga nakładów finansowych, jednak koszty funkcjonowania złego prawa są wielokrotnie większe, mając wymiar nie tylko finansowy, ale i społeczny albo gospodarczy
Podczas posiedzenia w Rypinie członkowie Zarządu Związku Miasta Polskich sformułowali Uwagi ws. zielonej księgi „System stanowienia prawa w Polsce. Samorządowcy podkreślili, że zielona księga wychodzi naprzeciw postulatowi wielu środowisk, aby w jednym akcie skodyfikować zasady i techniki stanowienia prawa.

Akt ten powinien w sposób kompleksowy regulować całą „drogę”, jaką musi przejść każdy akt prawny – od chwili zidentyfikowania konieczności wprowadzenia nowej regulacji (ocena ex ante ) do czasu dokonania oceny ex post - podkreślono w Uwagach,

Szczególnie ważna są: ocena zapotrzebowania na daną interwencję społeczną, Ocena Skutków Regulacji zawierająca oprócz skutków finansowych, także skutki społeczne, gospodarcze, dotyczące praw i obowiązków obywateli, konsultacje na każdym etapie tworzenia prawa, odpowiedzialność projektodawcy za cały proces powstawania regulacji i ocenę ex post, a także za monitorowanie orzecznictwa sądowego w danym obszarze.

W opinii ws. zielonej księgi zwrócono uwagę, że kodeks powinien obejmować całość problematyki tworzenia aktów prawa, w tym prawa miejscowego, o czym zapomniano. W odniesieniu do prawa miejscowego niezbędne jest potraktowanie tej części aktów prawa w sposób odrębny, mając na względzie ich specyfikę. Istnieje potrzeba wyraźnego zdefiniowania pojęcia prawa miejscowego.

Jest ono dziś niedookreślone, co potwierdza fakt, iż nader często na etapie jego tworzenia rodzą się wątpliwości, czy dana uchwała ma charakter prawa miejscowego, czy też nie. Istotną kwestią jest też jakość nadzoru prawnego wojewodów.

- Należy pamiętać o jeszcze jednej, bardzo ważnej kwestii: o tym, kto jest odbiorcą (adresatem) norm prawnych. Z jednej strony jest nim obywatel, a z drugiej organ czy instytucja, która opiera na nich swoje funkcjonowanie.

Zarówno obywatele, jak i urzędnicy, którzy mają stosować prawo, w zdecydowanej większości nie są prawnikami i - stosując przepisy prawa - kierują się zasadami logiki, doświadczenia życiowego i własnej wiedzy zawodowej. Narzędziem interpretacji jest język, za pomocą którego zakodowane są teksty prawne. Należy tu przywołać zasadę clara non sunt interpretanda - to, co jest zrozumiałe i jasne, nie wymaga interpretacji – podkreślają członkowie ZMP.

- Tworzenie dobrego prawa wymaga nakładów finansowych (OSR, ekspertyzy, monitoring, ewaluacja), jednak koszty funkcjonowania złego prawa są wielokrotnie większe, mając wymiar nie tylko finansowy, ale i społeczny albo gospodarczy. Dobre prawo może być jednym z narzędzi poprawy stanu finansów publicznych. – czytamy w Uwagach.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (2)

  • Alka, 2014-02-26 19:02:08

    Do procedury tworzenia prawa dodajmy jeszcze obowiązkowy pilotaż na reprezentatywnej grupie jego odbiorców przed wprowadzeniem w życie. Metodę tę z powodzeniem stosuje wiele krajów, bo pozwala na sprawdzenie funkcjonowania przepisów w realnym życiu - tylko praktyka może je zweryfikować.
  • red, 2014-02-26 17:51:44

    Nawet najlepsze prawo nie pomoze, jesli urzednicy nie beda go przestrzegac. A najlepszym przykladem jest prawo zamowien publicznych, gdzie zachowania patologicxne sa nagminne.