PARTNER PORTALU
 • BGK

Samorządowcy utworzyli Ruch Obrony Polskiej Samorządności

 • MIW    3 stycznia 2017 - 15:01
Samorządowcy utworzyli Ruch Obrony Polskiej Samorządności
Samorządowcy powołali Ruch Obrony Polskiej Samorządności. (fot. www.psl.pl)

• W Warszawie powołany został Ruch Obrony Polskiej Samorządności.
• Założyli go marszałkowie województw, starostowie, burmistrzowie i wójtowie.
• Protestują przeciwko centralizacji kraju, odbieraniu samorządom uprawnień i kompetencji.
Zadaniem Ruchu ma być „wspieranie i rozwój samorządności terytorialnej, gospodarczej, zawodowej i organizacji pozarządowych jako podstawowego prawa Rzeczypospolitej Polskiej, (…) rozwijanie i propagowanie postaw i działań sprzyjających zachowaniu i rozwojowi demokratycznego państwa prawnego; wspieranie i rozwój idei społeczeństwa obywatelskiego, promowanie postaw i zachowań obywatelskich”.

Jak podkreślają założyciele Ruchu, przeprowadzona w latach 90. XX wieku reforma samorządowa jest jednym z największych sukcesów transformacji w Polsce. Przypominają, że w ubiegłym roku zaufanie do władz lokalnych zadeklarowało 64 proc. badanych, podczas gdy rządowi ufa już tylko 38 proc., zaś Sejmowi i Senatowi jeszcze mniej, bo 30 proc. Polaków.

Zdaniem twórców Ruchu, ostatnie decyzje rządu wskazują jednak na to, że rząd chce odebrać samorządom część kompetencji, co stoi w sprzeczności z założeniami reformy samorządowej. Podkreślają, że na domiar złego odbierane są te działania, których finansowanie jest w pełni zabezpieczone, a zostawia się samorządom te wymagające wysokich środków i najbardziej problemowe.

Jako przykład takich działań wymieniają odebranie samorządom wojewódzkim nadzoru nad Ośrodkami Doradztwa Rolniczego i przeniesienie go do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uchwalenie nowej kwoty wolnej od podatku bez żadnej rekompensaty finansowej dla samorządów za utracone dochody, wzmocnienie pozycji kuratora przy wyborze dyrektorów szkół czy planowaną likwidację stanowisk powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego i odebranie starostom nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów.

- W ostatnich dniach roku otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Sportu, informujące nas o „reorientacji instytucjonalnej” koniecznej w przypadku realizacji Programu Rozwoju Bazy Sportowej w oparciu o środki z Totalizatora Sportowego. W praktyce oznacza to, że to ministerstwo będzie decydowało o tym, jakie inwestycje sportowe powstawać będą w naszych gminach i miastach – dodaje Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

– Zdaniem obecnie rządzących władza ma być w Warszawie, a nie blisko ludzi – komentuje Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Samorządowców bulwersuje zgłaszanie tzw. poselskich projektów ustaw w sprawach dotyczących samorządów, co sprawia, że nie podlegają one konsultacjom społecznych, ani konsultacjom na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Skarżą się też na sytuacje, gdy samorządom odbierane są pieniądze i decyzje, ale nie obowiązki. Przykładem – jak tłumaczą – są planowane zmiany dotyczące działania Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska (zarządzać pieniędzmi ma administracja centralna, ale już windykacja opłat i kontrola naliczeń zostają przy marszałkach), bądź Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (6)

 • Kowski Mał, 2017-02-01 07:55:48

  A ja się pytam gdzie jest Karapyta?
 • Komorniczak, 2017-01-31 21:34:57

  Niech posłowie sami sobie zrobią kadencyjność. Chodnik w mojej gminie jest prosty a nie narodowy czy liberalny. Wójta mamy od 14 lat bo takiego sobie wybieramy i nawet nie wiem jakie są jego poglądy polityczne.
 • aaa, 2017-01-27 20:08:09

  taki PSLowski KOD :D