PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządowcy wiedzą, czym jest kontrola

  • AT    30 maja 2012 - 20:10
Samorządowcy wiedzą, czym jest kontrola

Z ankiety przeprowadzonej przez Ministerstwo Finansów wynika, że samorządowcy bardzo dobrze oceniają swoją znajomość zagadnień kontroli zarządczej.
W grudniu 2011 r. do 2 809 jednostek samorządu terytorialnego (dalej jst) została skierowana ankieta dotycząca audytu wewnętrznego oraz kontroli zarządczej. Na podstawie wyników uzyskanych od 2 561 jst (co stanowi ponad 90 proc. wszystkich jednostek) została przygotowana "Analiza wyników badania ankietowego przeprowadzonego w jednostkach samorządu terytorialnego z zakresu wybranych zagadnień kontroli zarządczej".

Czytaj też: Są problemy z definicją audytu i kontroli w administracji publicznej

Ankieta zawierała łącznie 38 pytań i składała się z dwóch zasadniczych części: pierwszej odnoszącej się do wypełniania obowiązków prowadzenia audytu wewnętrznego oraz drugiej - „Kwestionariusza dotyczącego kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego” (dalej jako Kwestionariusz).

Bezpośrednimi adresatami kwestionariusza byli wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie oraz marszałkowie województw. Wypełnienie ankiety było dobrowolne.

Blisko 100 proc. ankietowanych zadeklarowało znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych w tym zakresie (98,8 proc.). Równie liczna grupa ankietowanych (96,7 proc.) potwierdziła także zrozumienie dla obowiązków, jakie wynikają z tych przepisów dla praktyki zarządzania.

Ocenie poddana została m.in. rola audytu wewnętrznego w kierowaniu urzędem.

Spośród wszystkich ankietowanych 97,6 proc. wskazało, że audyt wewnętrzny udzielał wsparcia kierownictwu urzędu oraz kierownikom samorządowych jednostek organizacyjnych w rozumieniu i stosowaniu przepisów oraz standardów kontroli zarządczej. Z tej grupy 64,1 proc. ankietowanych (1604 jednostek) nie wybrało jednak żadnej z form wsparcia udzielanego przez audyt wewnętrzny zaproponowanych w ankiecie.

Ponad 80 proc. ankietowanych pozytywnie oceniło obowiązujące przepisy prawa regulujące funkcjonowanie administracji samorządowej w zakresie zapewnienia funkcjonowania skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w gminie/powiecie/województwie.

Ankietowani mieli również możliwość wskazania najważniejszych problemów z jakimi mają do czynienia wykonując obowiązki z zakresu kontroli zarządczej. Z możliwości tej skorzystało 19,6 proc., tj. 492 ankietowanych.

Badani najcześciej skarżyli się na zbytnią ogólnikowość przepisów, brak precyzyjnych uregulowań i brak aktów wykonawczych regulujących kwestie kontroli zarządczej. 19,3 proc. ankietowanych wyrażało zastrzeżenia odnoszące się do nieprzystosowania przepisów w tej dziedzinie do specyfiki jst.

Co dziesiąty badany (11 proc.) wskazał na zbiurokratyzowanie kontroli zarządczej, w tym zwłaszcza na konieczność zatrudnienia dodatkowych pracowników, niejasne i mało czytelne przepisy, brak celowości stosowania aż tak rozbudowanej procedury w małych jednostkach.

Zobacz pełną "Analizę wyników badania ankietowego przeprowadzonego w jednostkach samorządu terytorialnego z zakresu wybranych zagadnień kontroli zarządczej".

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.