Samorządowcy wysłali buble prawne do poprawki

Chociaż Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego przyjęła 25 sierpnia 38 propozycji ustaw i innych aktów prawnych przygotowywanych przez rząd, nie obyło się bez zgrzytów.
Samorządowcy wysłali buble prawne do poprawki

Nie osiągnięto porozumienia w sprawie projektu nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia o świadczeniach gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Dokument ten trafił do zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej komisji.

Przedstawiciele samorządów nie zgodzili się również na niektóre absurdalne zapisy proponowane w projekcie rozporządzenia ministra środowiska w sprawie wody w kąpieliskach. Autorzy rozporządzenia przerzucili na samorząd terytorialny odpowiedzialność za realizację zadań wynikających z projektu rozporządzenia, nie wskazując jednocześnie źródeł finansowania. Projekt ten, po uzupełnieniu przez wnioskodawców, będzie ponownie rozpatrywany na kolejnym posiedzeniu komisji.

Komisja negatywnie zaopiniowała opracowane przez Ministerstwo Środowiska założenia do projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Marszałek Małopolski Marek Nawara zwrócił uwagę na to, że niektóre zapisy proponowane w projekcie zmiany ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji mogą przyczynić się do braku wystarczającego zabezpieczenia interesu publicznego podczas prywatyzacji. W razie wejścia życie proponowanych zapisów istnieje uzasadnione ryzyko, że sporządzane analizy przed prywatyzacją będą mniej obiektywne od analiz sporządzanych na podstawie obecnie obowiązującego prawa.

Mimo zachowania możliwości zlecania opracowań wyspecjalizowanym firmom, w wielu wypadkach może dojść do nierzetelnego sporządzania oszacowań wartości czy analiz sytuacji prawnej. Przyczynami braku obiektywizmu może być nie tylko brak odpowiednio przygotowanej kadry, lecz także konflikt interesów wynikający z łączenia funkcji zbywającego i wykonującego analizę.

Podczas posiedzenia ustalono, że samorządy, których projekty będą dotyczyć odbudowy lub modernizacji dróg zniszczonych przez tegoroczną powódź lub osuwiska otrzymają dodatkowo 10 punktów przy ocenie wniosków składanych w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego przyjęła też projekt strategii rozwoju województwa małopolskiego do 2020 r.

– To sukces samorządu województwa, który zaproponował mieszkańcom regionu atrakcyjną wizję rozwoju regionu w ciągu najbliższej dekady – podkreślił marszałek Marek Nawara.

Marszałek podczas posiedzenia komisji w Warszawie, zaznaczył, że władze regionu nie tworzą abstrakcyjnego dokumentu, dlatego odbyło się wiele spotkań w ramach konsultacji społecznych, podczas których uważnie wsłuchiwano się w głosy mieszkańców regionu i środowisk opiniotwórczych.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Te wszystkie rządy i samorządy to wielki BUBEL .

weneca, 2010-08-29 09:05:23 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU