PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządowe kontakty z biznesem

  • Marcin Dumała    2 lipca 2012 - 13:13
Samorządowe kontakty z biznesem

Ograniczenia pracowników samorządowych w prowadzeniu działalności gospodarczej lub występowania w kierownictwie podmiotów gospodarczych wynikają bezpośrednio z przepisów i są dwojakiego rodzaju.
Radni swoje ograniczenia w prowadzeniu działalności biznesowej (np. prowadzeniu działalności gospodarczej, czy zasiadania we władzach podmiotu gospodarczego) znajdują w ustawie o samorządzie gminnym lub powiatowym.

Nie jest to jednak całkowite wyłączenie możliwości takiej działalności, a jedynie zgodnie z art. 24f ustawy o samorządzie gminnym lub art.25b ust. o samorządzie powiatowym, wyłączenie działalności z wykorzystaniem mienia gminnego lub powiatowego.

Co w takim razie z małżonkami radnych? W tym przypadku również prawodawca jasno wyznaczył granice. Małżonkowie radnych, ale również wójtów, sekretarzy gminy, skarbników i kierowników jednostek organizacyjnych gminy, „nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby”.

Jednak dotyczy to spółek będących własnością samorządów, czyli mienia gminnego. Co jednak w sytuacji gdy małżonek radnego, wójta lub starosty „prowadzi” prywatny biznes, który ma relacje gospodarcze z podmiotami będącymi własnością gminy? Sprawa już nie jest taka prosta, prawo nie reguluje jednoznacznie tej kwestii.

Tutaj pojawiają się kwestie etyczne i wątpliwości wyborców.

<!-- pagebreak //-->

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.