PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządowe wsparcie policji na oku RIO

  • GK    29 lipca 2013 - 08:41
Samorządowe wsparcie policji na oku RIO

Rada gminy nie może podejmować odrębnej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie pieniędzy Funduszowi Wsparcia Policji, bo nie przewidują tego obecne regulacje.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach unieważniło uchwałę Rady Gminy w Mniowie w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Świętokrzyskiego z powodu naruszenia ustawy o policji.

Rada Gminy zgodziła się w uchwale na przekazanie 200 tys. zł na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Świętokrzyskiego. Pieniądze miały pokryć wydatki związane z bezpieczeństwem mieszkańców gminy.

Radni ustalili jednocześnie, że warunki przekazania środków zostaną określone w porozumieniu zawartym między wójtem gminy, a komendantem miejskim policji w Kielcach.

Tymczasem, jak przypomina kielecka RIO, obowiązujące przepisy nie zawierają uregulowań dających podstawę do podejmowania odrębnej uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.

Wskazany w podstawie prawnej badanej uchwały art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym, nie może stanowić przesłanki dla rady gminy do podejmowania odrębnej uchwały w tej sprawie.

- Wymieniony przepis wskazuje wyłączną kompetencję rady gminy do stanowienia w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy, a ustawa o policji nie zawiera takich uregulowań - stwierdziła RIO.

Według RIO, podstawę do przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji stanowią - zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - określone w budżecie samorządu wydatki, czyli „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy" lub „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych" w zależności od rodzaju wydatków bieżących lub majątkowych bez podejmowania odrębnej uchwały.

Wydatki określone w budżecie na Fundusz Wsparcia Policji dają organowi wykonawczemu, który reprezentuje gminę na zewnątrz i wykonuje budżet, podstawę do zawarcia porozumienia w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.

Zgodnie art. 13 ustawy o policji samorządy mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych policji, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług.

Rada gminy może także przekazać, na warunkach określonych w porozumieniu zawartym między organem wykonawczym gminy a właściwym komendantem, powiatowym (miejskim) policji, środki finansowe stanowiące dochody własne gminy, dla policji z przeznaczeniem na: rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę oraz z osiągnięcia w służbie.

Pieniądze uzyskane w ten sposób przez policję są przychodami funduszy wojewódzkich.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.