Samorządy będą musiały raportować o podatkach do rządu?

Organy podatkowe gmin będą co roku przygotowywać sprawozdania dla ministra finansów na temat podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego - przewiduje przyjęty 3 października przez rząd projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Samorządy będą musiały raportować o podatkach do rządu?
Pierwsze sprawozdania mają dotyczyć 2018 r. (fot. Shutterstock)

• Dotychczas resort finansów pozyskiwał dane na temat tych podatków z dobrowolnych badań ankietowych gmin

• Nowe rozwiązanie ma zwiększyć możliwość analizy i oceny polityki podatkowej prowadzonej przez gminy oraz obecnych rozwiązań podatkowych.

• Pierwsze sprawozdania mają być przygotowane za 2018 r.

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że obecnie gminy nie muszą prowadzić sprawozdawczości dotyczącej podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. W praktyce sprawozdawczość budżetowa dotyczy wyłącznie dochodów z tych podatków, skutków obniżania górnych granic stawek podatkowych oraz udzielonych ulg i zwolnień w tych podatkach na mocy uchwał rad gmin, a także skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej.

Wyjaśniono, że dotychczas resort finansów pozyskiwał dane na temat tych podatków z dobrowolnych badań ankietowych gmin przeprowadzanych w kilkuletnich odstępach. Jednak taka forma pozyskiwania danych - ze względu na dużą pracochłonność i koszty - nie jest optymalnym rozwiązaniem.

"Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, sprawozdanie ma zawierać informacje o wysokości stawek podatku od nieruchomości, średniej cenie skupu żyta i średniej cenie sprzedaży drewna, przyjmowanych dla potrzeb wymiaru podatków (od nieruchomości, rolnego i leśnego) na terenie gminy w roku podatkowym. Sprawozdanie w tej części będzie przekazywane nie później niż do końca I kwartału roku podatkowego" - napisano.

Sprawozdania będą zawierać też zagregowane dane o podstawach opodatkowania tymi podatkami oraz o podstawach opodatkowania zwolnionych z tych podatków na mocy uchwał rad gmin. Ta część sprawozdania będzie składana nie później niż do końca III kwartału roku podatkowego.

"Sprawozdanie ma być przekazywane ministrowi rozwoju i finansów wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych. Do przekazywania danych zostanie wykorzystany istniejący system informatyczny zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@. Wdrożenie tego rozwiązania jest spełnieniem postulatów zgłaszanych przez samorządy" - poinformowano.

Według CIR dane gromadzone w ten sposób zwiększą możliwość analizy i oceny polityki podatkowej prowadzonej przez gminy oraz obecnych rozwiązań podatkowych - możliwa będzie ocena struktury wpływów z tych podatków w podziale na typy przedmiotów opodatkowania i określenie średnich stawek podatkowych stosowanych przez gminy.

Zgodnie z projektem, minister finansów w rozporządzeniu określi szczegółowy zakres informacji objętych sprawozdaniem, a także wzór sprawozdania, terminy i sposób jego przekazywania oraz sposób sporządzania. Sprawozdanie po raz pierwszy ma być przygotowane za 2018 r.

Nowela ma wejść w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (4)ZOBACZ WSZYSTKIE

Nie wiem czy komentujący są skarbnikami, ale jeżeli są to kiepskimi skarbnikami. Czy mało kto potrafi czytać tekst pisany ze zrozumieniem (ustawę, artykuł)? W jakim sprawozdaniu przekazują obecnie gminy dane o podstawach opodatkowania i o stawkach? Czy "skarbnicy" poniżej przekazują dane ... o podstawach opodatkowania i stawkach z podziałem na grupy przedmiotowe i podmiotowe? rozwiń

obywatel gminy, 2017-10-17 13:03:26 odpowiedz

zgadzam się ze skarbniczką - niestety, te dane są już przekazywane do MF. Wg mnie chodzi o coś innego. Jak wynika z treści artykułu - chodzi o ocenę polityki podatkowej prowadzonej przez gminy, czyli wójta, burmistrza czy prezydenta. A co z tego będzie wyniknie w 2019? chyba wiadomo

skarbonka, 2017-10-06 17:34:00 odpowiedz

Do skarbniczka: To prawda ale trafiają nie tam gdzie są potrzebne. Potem nikt z nich nie korzysta. Teraz będzie inaczej tzn. normalnie.

skarbnik, 2017-10-06 11:54:19 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU