PARTNER PORTALU
 • BGK

Samorządy będą musiały raportować o podatkach do rządu?

 • PAP/PSZ    3 października 2017 - 16:31
Samorządy będą musiały raportować o podatkach do rządu?
Pierwsze sprawozdania mają dotyczyć 2018 r. (fot. Shutterstock)

Organy podatkowe gmin będą co roku przygotowywać sprawozdania dla ministra finansów na temat podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego - przewiduje przyjęty 3 października przez rząd projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
• Dotychczas resort finansów pozyskiwał dane na temat tych podatków z dobrowolnych badań ankietowych gmin

• Nowe rozwiązanie ma zwiększyć możliwość analizy i oceny polityki podatkowej prowadzonej przez gminy oraz obecnych rozwiązań podatkowych.

• Pierwsze sprawozdania mają być przygotowane za 2018 r.

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że obecnie gminy nie muszą prowadzić sprawozdawczości dotyczącej podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. W praktyce sprawozdawczość budżetowa dotyczy wyłącznie dochodów z tych podatków, skutków obniżania górnych granic stawek podatkowych oraz udzielonych ulg i zwolnień w tych podatkach na mocy uchwał rad gmin, a także skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej.

Wyjaśniono, że dotychczas resort finansów pozyskiwał dane na temat tych podatków z dobrowolnych badań ankietowych gmin przeprowadzanych w kilkuletnich odstępach. Jednak taka forma pozyskiwania danych - ze względu na dużą pracochłonność i koszty - nie jest optymalnym rozwiązaniem.

"Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, sprawozdanie ma zawierać informacje o wysokości stawek podatku od nieruchomości, średniej cenie skupu żyta i średniej cenie sprzedaży drewna, przyjmowanych dla potrzeb wymiaru podatków (od nieruchomości, rolnego i leśnego) na terenie gminy w roku podatkowym. Sprawozdanie w tej części będzie przekazywane nie później niż do końca I kwartału roku podatkowego" - napisano.

Sprawozdania będą zawierać też zagregowane dane o podstawach opodatkowania tymi podatkami oraz o podstawach opodatkowania zwolnionych z tych podatków na mocy uchwał rad gmin. Ta część sprawozdania będzie składana nie później niż do końca III kwartału roku podatkowego.

"Sprawozdanie ma być przekazywane ministrowi rozwoju i finansów wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych. Do przekazywania danych zostanie wykorzystany istniejący system informatyczny zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@. Wdrożenie tego rozwiązania jest spełnieniem postulatów zgłaszanych przez samorządy" - poinformowano.

Według CIR dane gromadzone w ten sposób zwiększą możliwość analizy i oceny polityki podatkowej prowadzonej przez gminy oraz obecnych rozwiązań podatkowych - możliwa będzie ocena struktury wpływów z tych podatków w podziale na typy przedmiotów opodatkowania i określenie średnich stawek podatkowych stosowanych przez gminy.

Zgodnie z projektem, minister finansów w rozporządzeniu określi szczegółowy zakres informacji objętych sprawozdaniem, a także wzór sprawozdania, terminy i sposób jego przekazywania oraz sposób sporządzania. Sprawozdanie po raz pierwszy ma być przygotowane za 2018 r.

Nowela ma wejść w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (4)

 • obywatel gminy, 2017-10-17 13:03:26

  Nie wiem czy komentujący są skarbnikami, ale jeżeli są to kiepskimi skarbnikami. Czy mało kto potrafi czytać tekst pisany ze zrozumieniem (ustawę, artykuł)? W jakim sprawozdaniu przekazują obecnie gminy dane o podstawach opodatkowania i o stawkach? Czy "skarbnicy" poniżej przekazują dane ... o podstawach opodatkowania i stawkach z podziałem na grupy przedmiotowe i podmiotowe?  rozwiń
 • skarbonka, 2017-10-06 17:34:00

  zgadzam się ze skarbniczką - niestety, te dane są już przekazywane do MF. Wg mnie chodzi o coś innego. Jak wynika z treści artykułu - chodzi o ocenę polityki podatkowej prowadzonej przez gminy, czyli wójta, burmistrza czy prezydenta. A co z tego będzie wyniknie w 2019? chyba wiadomo
 • skarbnik, 2017-10-06 11:54:19

  Do skarbniczka: To prawda ale trafiają nie tam gdzie są potrzebne. Potem nikt z nich nie korzysta. Teraz będzie inaczej tzn. normalnie.